ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI DIN SECTORUL PRIVAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Academia Fortelor Aeriene „Henri Coandă” în calitate de Lider Proiect, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali din sectorul privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, Prioritatea de investiţii 10.iv. Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie.

 • Anunţ selecţie parteneri din sectorul privat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU)
  (Publicat în data de 21.06.2019)

 • Anexa1-Scrisoare de intenţie
 • Anexa2-Fişa partenerului
 • Anexa3-Declaraţie de eligibilitate
 • Anexa4-Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări
 • Anexa5-Declaraţie privind eligibilitatea TVA
 • Rezultatul procedurii de selecţie
  (Publicat în data de 08.07.2019)