sigla_editura

Editura este un compartiment distinct al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetarea ştiinţifică. Lucrările realizate în editură sunt cu caracter specific specializărilor studenţilor academiei (aviaţie, artilerie antiaeriană, radiolocaţie, controlori de trafic, război electronic) dar şi lucrări de interes general. Autorii cursurilor, manualelor şi cărţilor apărute la editură sunt atât profesori titulari din academie cât şi personalităţi din instituţii de învăţământ militare şi civile.

Anual se editează volumul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar), Review of the Air Force Academy, revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, indexată EBSCO, Copernicus, Cabell Publishing, Kubon&Sagner şi volumul conferinţei internaţionale Redefining Community in Intercultural context (Index Copernicus).

NOUTĂŢI

I.S.B.N. 978-606-8356-77-8

Eduard-Ionuţ MIHAI
Oliver CIUICĂ

Aeronave de şcoală şi antrenament.
Tehnică de pilotaj pentru elicopterul IAR-316B

I.S.B.N. 978-606-8356-77-8

    I.S.B.N. 978-606-8356-78-5

Cosmina-Oana ROMAN

CIMIC în coordonarea Forţelor Aeriene Române.
Baltica 2007

I.S.B.N. 978-606-8356-78-5

I.S.B.N. 978-606-8356-73-0

Constantin ROTARU

Aerodinamica elicopterului
Curs

I.S.B.N. 978-606-8356-73-0

  I.S.B.N. 978-606-8356-75-4

Constantin ROTARU

Principiile zborului şi centrajul elicopterului.
Aplicaţii şi programe de calcul

I.S.B.N. 978-606-8356-75-4

I.S.B.N. 978-606-8356-74-7

Eduard-Ionuţ MIHAI

Aeronave de şcoală şi antrenament.
Tehnică de pilotaj pentru avionul IAK-52

I.S.B.N. 978-606-8356-74-7

 I.S.S.N. 1842-9238

Review of the Air Force Academy No.2/2019

I.S.S.N. 1842-9238

I.S.B.N. 978-606-8356-70-9

Vasile PRISACARIU
Eduard-Ionuţ MIHAI

Management aeroportuar
Vol.1 Aerodromuri

I.S.B.N. 978-606-8356-70-9

I.S.S.N. 1842-9238

Review of the Air Force Academy No.1/2019

I.S.S.N. 1842-9238

I.S.S.N. 2285-2689

Adrian LESENCIUC
(Editor-Şef)

Redefining Community in Intercultural Context

I.S.S.N. 2285-2689

I.S.B.N. 978-606-8356-68-6

Ion BĂLĂCEANU
Virgil MANEA
Ovidiu MOŞOIU

Sistemul interinstituţional de prevenire şi combatere a riscurilor şi amenințărilor neconvenţionale în zona de interes strategic a României

I.S.B.N. 978-606-8356-68-6

I.S.B.N. 978-606-8356-71-6

Cătălin CIOACĂ coord.

Securitate şi managementul conflictelor

I.S.B.N. 978-606-8356-71-6

I.S.B.N. 978-606-8356-72-3

Bogdan Gh. MUNTEANU

Fundamentele matematicii aplicate
-Curs -

I.S.B.N. 978-606-8356-72-3

I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

Eduard-Ionuţ MIHAI

Formarea piloţilor militari.Trecut, prezent şi viitor

I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

I.S.B.N. 978-606-8356-43-3

Horia LAZĂR (Editor Adrian LESENCIUC)

Jurnal de front

I.S.B.N. 978-606-8356-43-3

I.S.S.N. 1842-9238

Review of the Air Force Academy No.3/2018

I.S.S.N. 1842-9238

I.S.B.N. 978-606-8356-39-6

Rita PALAGHIA

Diferenţe culturale în teatrul de operţii Afganistan

I.S.B.N. 978-606-8356-39-6

I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

Ion BĂLĂCEANU, Ioan BĂLĂCEANU, Ovidiu MOşOIU

Participarea structurilor cu responsabilităţi în domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice la pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns la crize

I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

Marin MARINOV, Zhivo PETROV, Penyo PENEV, Ecaterina Liliana MIRON

BASIC PRINCIPLES OF NAVIGATION

I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

I.S.B.N. 978-606-8356-43-3

Daniela BELU

Bazele managementului

I.S.B.N. 978-606-8356-43-3

I.S.S.N. 2258-2689

Volumul conferinţei Redefining Community in Intercultural Context

I.S.S.N. 2258-2689

Editor-şef
Adrian LESENCIUC

Review of the Air Force Academy
No.1/2018

I.S.S.N. 1842-9238

I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

Comandor dr. Gabriel RĂDUCANU

Managementul traficului aerian

I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

I.S.B.N. 978-606-8356-60-0

Andrzej SOBOŃ, Bogdan GRENDA, Laurian GHERMAN

Security of Europe. Challenges and Threats in the 21ST century

I.S.B.N. 978-606-8356-60-0

I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

Diana ILIŞOI

Introducere în universal eticii.
De la filosofia morală la etica aplicată

I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

Traian ANASTASIEI

Aviaţia în acţiuni militare (sinteze)

I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

Tactici utilizate de puterea aerospaţială în acțiunile militare moderne

I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

Cornel ARAMĂ

”ECO” utilizarea automobilelor militare

I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

I.S.B.N. 978-606-8356-56-3

Ovidiu MOŞOIU, Raluca VASILE, Adelina PETROVAI

Aspects of the E.U. security issue in the 21st century

I.S.B.N. 978-606-8356-56-3