REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

DOCUMENTE PENTRU TRANSMITERE PE ADRESA admitere.licenta@afahc.ro

(Documentele se vor trimite scanate sau fotografiate, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului
- este de preferat trimiterea tuturor anexelor într-un singur mail)

GRAFIC 2020

GRAFIC 2020

locuri 2020

PRECIZĂRI PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

-pentru locurile de la M.Ap.N. prezentaţi-vă la Birourile de informare recrutare din cadrul CMZ/CMJ (fostele comisariate militare);
-pentru locurile de la M.A.I. prezentaţi-vă la inspectoratele judeţene de jandarmi iar pentru cei din Municipiul Bucureşti la Inspectoratul General de Aviaţie
-Detalii privind recrutarea şi selecţia pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale