REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

DOCUMENTE PENTRU TRANSMITERE PE ADRESA admitere.licenta@afahc.ro

(Documentele se vor trimite scanate sau fotografiate, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului-este de preferat trimiterea tuturor anexelor într-un singur mail)

(a) Anexa1-FIŞA OPŢIUNILOR

(b) Poza/document scanat a diplomei/adeverinţei de bacalaureat;

(c) Poză/document scanat a cărţii de identitate;

(d) Poză/document scanat a certificatului de naştere;

(e)Anexa2-DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DE STUDII TRIMISE

(f)Anexa3-ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

locuri 2020

GRAFIC 2020

PRECIZĂRI PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”

-pentru locurile de la M.Ap.N. prezentaţi-vă la Birourile de informare recrutare din cadrul CMZ/CMJ (fostele comisariate militare);
-pentru locurile de la M.A.I. prezentaţi-vă la inspectoratele judeţene de jandarmi iar pentru cei din Municipiul Bucureşti la Inspectoratul General de Aviaţie
-Detalii privind recrutarea şi selecţia pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale