PROIECTUL MASIM

Sursa de finantare Bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Tip proiect: Proiect Colaborativ de Cercetare Aplicativă
Codul Proiectului PN-II-PT-PCCA-2013-4-1349
Nr. contract Contract de finantare 255/2014
Finantare de la bugetul de stat 1.059.000 lei
Valoare totala proiect 1.305.932 lei
Titlu proiect Sistem aerian multi agent cu staţie de sol mobilă pentru managementul informaţiilor (MASIM)
Director de proiect Prof.univ.dr. BOSCOIANU MIRCEA
Echipa de cercetare Coordonator -Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov
Parteneri
- Universitatea Politehnica Bucuresti
-Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli" (INCAS) Bucuresti
-Institutul de Mecanica Solidului (IMSAR) Bucuresti
-Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aero-astronautice (STRAERO) Bucuresti
-SC Compozite SRL Brasov
-S.C. SIVECO Romania S.A. Bucuresti

MASIM concept network