PROGRAMUL SUSCROP-DESCRIERE PROGRAM

SusCrop este un Program ERA-Net Cofund în cadrul H2020 care urmăreşte să consolideze Spaţiul European de Cercetare (ERA) în domeniul producţiei agricole durabile prin cooperarea şi coordonarea diferitelor programe naţionale şi regionale de cercetare. În acest sens, SusCrop reuneşte organizatiile naţionale şi regionale de cercetare, dezvoltare şi inovare ale statelor membre ale UE si a statelor membre asociate, ale ţărilor terţe, cu experienţă semnificativă în finanţarea şi coordonarea cercetării.

Scopul principal este de a îmbunătăţi sustenabilitatea şi rezilienţa producţiei agricole în cadrul Spaţiului European de Cercetare (ERA) (https://uefiscdi.ro/suscrop ).

PROIECTUL SUSCAP - DESCRIERE PROIECT

Sursa de finanţare Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Codul Proiectului PPN-III-COFUND-SUSCROP-SUSCAP-1
Nr. contract Contract 106/2019
Acronim SUSCAP
Titlu proiect Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution (Dezvoltarea capacităţii de răspuns şi toleranţă a resurselor agricole în condiţii de schimbări climatice şi poluarea aerului)
Coordonator Stockholm Environment Institute at York, UK
Director de proiect AFAHC Conf.univ.dr.ing. Ionică Cîrciu
Perioada de implementare martie 2019 – februarie 2022
Instituţii partenere din România Administraţia Naţională de Meteorologie
Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov.
Activităţi AFAHC
  • WP1 - Stakeholder Engagement, dialogue and co-design of interventions (Implicarea beneficiarilor în optimizarea măsurilor de intervenţie);
  • WP2 - Collation of experimental data and remotely sensed data for parameterization and evaluation of crop models (Agregarea datelor experimentate şi de teledetecţie pentru parametrizarea şi evaluarea modelelor agricole);
  • WP3 - Climate and air pollution simulations of crop relevant extreme conditions under current and future climate (Simularea condiţiilor climatice şi de poluare a aerului în culturi agricole, în situaţii critice din prezent şi viitor).
Buget AFAHC 40.000 euro

Proiect SUSCAP