EVALUAREA INIŢIALĂ

Scop
Determinarea nivelului de cunoştinţe lingvistice deţinute de personalul care încadrează/aspiră la încadrarea unui post cu cerinţe lingvistice şi care nu posedă certificate de competenţă lingvistică conform STANAG 6001, în vederea repartizării personalului participant la PFC.

Instrumente de evaluare
Evaluarea iniţială constă în administrarea unui test multi-nivel alcătuit din patru secţiuni, destinate evaluării celor patru deprinderi: Ascultat, Vorbit, Citit, Scris.

Perioada de desfăşurare
Evaluarea iniţială se desfăşoară, o data pe an, în lunile martie-mai, în unităţile organizatoare de evaluare iniţială (UOEI) aflate în garnizoanele de reşedinţă ale personalului propus să participe la evaluare sau în proximitatea acestora.

EVALUARE PROGRAME DE FORMARE

Evaluari de progres
Se realizeaza la finalizarea unităţilor de învăţare în vederea stabilirii nivelului de achiziţionare a competenţelor specifice şi a cunoştinţelor asimilate până în acel moment utilizându-se teste elaborate de cadrele didactice.

Evaluare finală
- la absolvirea cursurilor : se realizează pentru determinarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru fiecare tip de curs şi se administrează teste standardizate conform precizărilor Directiei management resurse umane.

- la absolvirea PFC: se realizează pentru determinarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru fiecare tip de PFC şi se administrează testul conform STANAG 6001.

EVALUARE CONFORM STANAG 6001

Evaluarea competenţei lingvistice presupune determinarea abilităţilor lingvistice pe care le deţine o persoană la un moment dat.

Competenţa lingvistică se evaluează la patru deprinderi: ”Ascultat”, “Vorbit”, “Citit”, “Scris”

Sesiunea de evaluare se desfăşoară astfel:

-administrarea testului de plasament

- evaluarea deprinderilor ”Ascultat”, “Vorbit”, “Citit”, “Scris”

Structura responsabilă de evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale este Centrul Naţional Militar de testare limbi străine.

Centrul principal de învăţare a limbilor străine – Braşov participă în cadrul sesiunilor de evaluare cu o echipă de evaluatori care desfăşoară activităţi în domeniul evaluării competenţei lingvistice, deprinderea “Vorbit’.