BIROUL PROGRAME COMUNITARE

BIROUL PROGRAME COMUNITARE FUNCŢIONEAZĂ CONFORM:
-Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011
-Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării 4284/ 7.06.2005
-Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 3223 / 8.02.2012
-Cartei Universitară a Academiei Forţelor Aeriene
-Reglementărilor elaborate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
COMPONENŢA BIROULUI PROGRAME COMUNITARE
Conf.univ.dr.ing. Liliana MIRON Coordonator ERASMUS Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
Lector univ.dr. Rita PALAGHIA Coordonator ERASMUS Facultatea de Management Aeronautic
Şef lcrări dr.ing. Vasile PRISACARIU Coordonator ERASMUS Departamentul de Aviaţie
Lector univ.dr. Mihaela GURANDA Coordonator ERASMUS Departamentul de Management şi Stiinţe Militare
Conf.univ. dr.ing. Laurian GHERMAN Coordonator ERASMUS Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană
Lector univ. dr. Daniela NAGY Coordonator ERASMUS Departamentul de Ştiinţe Fundamentale
Instr.superior lt.col.Marian-Cristian ENE Coordonator ERASMUS Departamentul de Supraveghere şi Apărare Aeriană
Cristina MARTON Jurist
Responsabil financiar