ALEGERI UNIVERSITARE (Conform Hotărârii Senatului A-5144 din 14.09.2020 şi a Hotărârii Senatului A-5223 din 17.09.2020)

Alegeri universitare pentru funcţia de Director de Departament în cadrul Departamentului de Aviaţie, a alegerilor parţiale pentru completarea consiliului Departamentului de Aviaţie cu un membru şi a alegerilor parţiale pentru competarea Consiliului Facultăţii de Sisteme de Securitate Aeriană
Nr.crt. Activitatea Data/ perioada Comisia
1 Prezentarea în şedinţa senatului universitar a propunerii de calendar pentru desfăşurarea alegerilor 14.09.2020 Preşedinte:
        Conf.univ.dr.ing. Ecaterina-Liliana MIRON
Membri:
        Conf.univ.dr. Daniela BELU
        Lector univ.dr. Ramona HĂRŞAN
        Lector univ.dr. Rita PALAGHIA
        Lt.col.dr. Daniel ŞTEFĂNESCU
Secretar:
        Mr. Ioana MUREŞAN
Membri supleanţi:
        Cpt.cdor.drd. Mihai DEAŞ
        Lector univ.dr. Daniela NAGY
2 Publicarea pe pagina WEB a academiei a calendarului 15.09.2020
3 Depunerea candidaturilor 16.09-21.09.2020
4 Afişarea listei nominale a persoanelor cu drept de vot 18.09.2020
5 Desfăşurarea alegerilor 25.09.2020
6 Aprobarea în senatul universitar a rezultatelor alegerilor 28.09.2020
7 Emiterea deciziei rectorului de numire a Directorului de Departament 29.09.2020