INFORMAŢII ADMITERE TELEFON 0268422370 LUNI-VINERI între orele 8:00-15:30

Program consultaţii (matematică, engleză)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023 (E4-R1)

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie Art.26 din acestă ediţie revizuită a regulamentului. Candidaţii care şi-au creat personal conturi pe platforma de recrutare www.recrutaremapn .ro sunt rugaţi să-şi acceseze contul şi să încarce documentele solicitate. Candidaţii ale căror conturi au fost create de B.I.R.-urile cărora s-au adresat sunt rugaţi să ia legătura cu acestea şi să solicite încărcarea informaţiilor.

Transmiterea Anexei nr.2 (conform art.26 din regulament) pe adresa admitere.licenta@afahc.ro este valabilă doar pentru candidaţii care au parcurs etapa de recrutare (s-au adresat unui B.I.R., unui Comisariat de Jandarmi M.A.I. sau au aplicat pentru S.R.I.) şi cea de selecţie la un Centru Zonal de Selecţie şi Orientare (au fost declarat ADMIS la probele de selecţie).
Opţiunile din această fişă vor fi luate în considerare în procesul de admitere. Comisia de concurs va lua în considerare doar prima fişă a opţiunilor completată şi transmisă. Anexa nr.2 se va trimite scanată sau fotografiată, cu semnătura olografă vizibilă, cu menţionarea în subiectul mailului a numelui candidatului.

(a) Anexa2-FIŞA OPŢIUNILOR-modificată conform Hotărârii Senatului A714/14.02.2022

Precizări privind candidaţii care au dosare la mai mulţi beneficiari(Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii) --FIŞA DE OPŢIUNI ESTE UNICĂ (opţiunile vor fi scrise strict în ordinea dorită de candidat!!!)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

Locuri 2022
GRAFICUL-CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ACTIVITĂŢI PERIOADA
Transmiterea online a documentelor de către candidaţi în vederea înscrierii 01-15.07.2022
Transmiterea documentelor on-line este valabilă doar pentru candidaţii care au parcurs etapa de recrutare (s-au adresat unui B.I.R., unui Comisariat de Jandarmi M.A.I. sau au aplicat pentru S.R.I.)
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise 16-24.07.2022
Prezentarea candidaţilor la sediul academiei 25.07.2022 (până la ora 09.30)
Susţinerea probei de concurs-Test de verificare a cunoştinţelor 25.07.2022 (orele 11.00-14.00)
Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea 25.07.2022 (până la ora 20.00)
Depunerea contestaţiilor 25-26.07.2022 (în termen de 24 de ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea cadidaţilor)
Soluţionarea contestaţiilor 26-27.07.2022 (în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor)
Selecţia Perioada va fi stabilită prin procedură
Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea Perioada va fi stabilită prin procedură
Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei Perioada va fi stabilită prin procedură
Soluţionarea contestaţiilor Perioada va fi stabilită prin procedură
Afişarea listelor finale (listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor) Perioada va fi stabilită prin procedură
Notă: Graficul cadru se poate modifica prin hotărâre de Senat