INFORMAŢII ADMITERE TELEFON 0268422370 LUNI-VINERI între orele 8:00-15:30

Vizitaţi admitere_licenta.html pentru informaţii suplimentare.

Program consultaţii (matematică, engleză)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023 (E4-R1)

(a) Anexa2-FIŞA OPŢIUNILOR-modificată conform Hotărârii Senatului A714/14.02.2022

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

Locuri 2022

OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ ÎN ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023
Site S.R.I.

GRAFICUL-CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ACTIVITĂŢI PERIOADA
Transmiterea online a documentelor de către candidaţi în vederea înscrierii 01-15.07.2022
Transmiterea documentelor on-line este valabilă doar pentru candidaţii care au parcurs etapa de recrutare (s-au adresat unui B.I.R., unui Comisariat de Jandarmi M.A.I. sau au aplicat pentru S.R.I.)
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise 16-24.07.2022
Prezentarea candidaţilor la sediul academiei 25.07.2022 (până la ora 09.30)
Susţinerea probei de concurs-Test de verificare a cunoştinţelor 25.07.2022 (orele 11.00-14.00)
Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea 25.07.2022 (până la ora 20.00)
Depunerea contestaţiilor 25-26.07.2022 (în termen de 24 de ore de la afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea cadidaţilor)
Soluţionarea contestaţiilor 26-27.07.2022 (în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor)
Selecţia Perioada va fi stabilită prin procedură
Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea Perioada va fi stabilită prin procedură
Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei Perioada va fi stabilită prin procedură
Soluţionarea contestaţiilor Perioada va fi stabilită prin procedură
Afişarea listelor finale (listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor) Perioada va fi stabilită prin procedură
Notă: Graficul cadru se poate modifica prin hotărâre de Senat