ANUNŢURI MASTER ANUNŢURI LICENŢĂ

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Valoarea taxei de studii pentru programele de master în anul universitar 2022-2023 este de 2200 de lei şi ea poate fi plătită integral la începutul anului universitar, sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1-a, 1100 lei, pâna la data de 31.10.2022;
-tranşa a 2-a, 550 lei, pâna la data de 31.01.2023;
-tranşa a 3-a, 550 lei, pâna la data de 31.05.2023.

Contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă (în cazul reînscrierii la un alt program bugetat) conform art.142 din LegeaEducaţiei naţionale nr.1/2011 este de 2300 de lei şi ea poate fi plătită integral sau în maxim 3(trei) tranşe, astfel:
-tranşa 1-a, 500 lei în termen de 5 (cinci) zile de la începutul anului universitar;
-tranşa a 2-a, 900 lei pâna la sfârşitul lunii martie;
-tranşa a 3-a, 900 lei pâna la sfârşitul lunii iulie.

Cont