Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” 2021-2022

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Denumire curs Forma de organizare Durata cursului Perioada planificată de desfăşurare a cursului Perioada planificată de desfăşurare a concursului de admitere Număr de locuri
FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC
METEOROLOGIE APLICATĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Tematica şi bibliografia (în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri)
ZI 8 săptămâni 25.04-17.06.2022 04.04-08.04.2022 20
Calendarul desfăşurării concursului de admitere pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă
METEOROLOGIE APLICATĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (Conform Hotărârii Senatului A1192 din 17.03.2022)
Nr.crt. Activitatea Data/ perioada
1 Depunerea dosarelor 21.03.2022-01.04.2022 -până la ora 15.00
2 Desfăşurarea concursului 04.04.2022 -între orele 08.00 – 14.00
3 Afişarea rezultatelor concursului 05.04.2022 -până la ora 15:30
4 Depunerea eventualelor contestaţii 05.04.2022-în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
5 Rezolvarea contestaţiilor 06.04.2022
6 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 07.04.2022
7 Aprobarea rezultatelor concursului în Senat Ședința din luna aprilie 2022
Denumire curs Forma de organizare Durata cursului Perioada planificată de desfăşurare a cursului Perioada planificată de desfăşurare a concursului de admitere Număr de locuri
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
SISTEME DE SUPRAVEGHERE ŞI SECURITATE AERIANĂ
Tematica şi bibliografia (în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri)
ZI 8 săptămâni 31.01-25.03.2022 10.01-14.01.2022 25
Calendarul desfăşurării concursului de admitere pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă
SISTEME DE SUPRAVEGHERE ŞI SECURITATE AERIANĂ (Conform Hotărârii Senatului A7760 din 16.12.2021)
Nr.crt. Activitatea Data/ perioada
1 Depunerea dosarelor 07.12.2021-07.01.2022 -până la ora 15.00
2 Desfăşurarea concursului 10.01.2022 -între orele 08.00 – 14.00
3 Afişarea rezultatelor concursului 11.01.2022 -până la ora 16
4 Depunerea eventualelor contestaţii 11.01.2022 -în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
5 Rezolvarea contestaţiilor 12.01.2022
6 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 13.01.2022
7 Aprobarea rezultatelor concursului în Senat Ședința din luna ianuarie 2022

*Conform "Planului de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare prin cursuri de carieră, programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă organizate de unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, în anul şcolar universitar 2021-2022", cursurile postuniversitare organizate de Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se adresează cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale.