sigla
POSTURILE DIDACTICE SCOASE LA CONCURS, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA, COMISIILE, PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR
SEMESTRUL I, anul universitar 2020-2021
(Monitorul Oficial nr.306 din 15.IV.2020)
FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT ŞI ŞTIINŢE MILITARE
DEPARTAMENTUL DE AVIAŢIE
  • Conferenţiar universitar (şi şef comisie didactică) militar, poziţia 4, disciplinele: Reglementări aeronautice şi siguranţa zborului(56 ore convenţionale); Navigaţie aeriană (182 ore convenţionale); Proceduri operaţionale – avioane (70 ore convenţionale). (Detalii post, comisie de concurs, comisie de contestaţii)
  • Lector universitar (şef lucrări) militar, poziţia 7, disciplinele: Comunicaţii aeronautice (140 ore convenţionale); Proceduri operaţionale – elicoptere (84 ore convenţionale); Tehnică de pilotaj şi simulator (104 ore convenţionale). (Detalii post, comisie de concurs, comisie de contestaţii)
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE FUNDAMENTALE
DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ŞI APĂRARE AERIANĂ
sigla
EXAMENE PENTRU PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
SEMESTRUL I, anul universitar 2020-2021
FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ
DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ŞI APĂRARE AERIANĂ