OBIECTIVELE CENTRULUI

 • formarea, dezvoltarea şi menţinerea competenţei lingvistice a personalului care participă la programe de formare continuă conform cerinţelor şi standardelor structurilor internaţionale la care România este parte, stabilite prin Lista posturilor cu cerinţele lingvistice din Ministerul Apărării Naţionale;
 • evaluarea competenţei lingvistice a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, conform STANAG 6001;
 • organizarea şi desfăşurarea evaluării iniţiale a cunoştinţelor de limba engleză în vederea participării la programele de formare continuă a personalului selecţionat de către structurile beneficiare;
 • proiectarea, validarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare privind cunoaşterea limbilor străine;
 • managementul activităţilor logistice necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţământ.

RESURSE UMANE

Centrul principal de învăţare a limbilor străine Braşov este structurat astfel:

 • personal de conducere
 • cadre didactice
 • personal administrativ

BAZA MATERIALĂ

Centrul dispune de o baza materiala care asigura desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

  pfc
 • Familiarizare-Avansat (FA), format din 5 cursuri intensive şi 5 cursuri on-line
 • Pre-intermediar-Avansat (PA), format din 4 cursuri intensive şi 4 cursuri on-line
 • Intermediar-Avansat (IA), format din 3 cursuri intensive şi 3 cursuri on-line
 • Post-intermediar-Avansat (PIA), format din 2 cursuri intensive şi 2 cursuri on- line
 • Avansat (AV), format din 1 curs intensiv şi 2 cursuri on-line
 • Familiarizare-Intermediar (FI), format din 3 cursuri intensive şi 3 cursuri on line
 • Preintermediar-Intermediar (PI), format din 2 cursuri intensive şi 2 cursuri on line
 • Intermediar (I), format dintr-un curs intensiv şi un curs on line
 • Familiarizare (F), format dintr-un curs intensiv şi un curs on line.