sigla_editura

CĂRŢI ŞTIINŢIFICE

(2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)

2021
ISBN 978-606-8356-91-4

Cosmina-Oana ROMAN

RISCURI ȘI AMENINȚĂRI DE SECURITATE LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III

I.S.B.N. 978-606-8356-91-4

Datele și informațiile prezentate în această lucrare sunt utile tuturor celor interesați de posibilele riscuri și amenințări din zonă și reprezintă o fundamentare teoretică necesară în studiul disciplinelor din domeniul științelor militare.
 ISBN 978-606-8356-93-8

Rita PALAGHIA
Eduard-Dan NEGOIȚĂ, Robert GANEA, Marin DIMA, Dorin-Deliu ONIȚA

CONFLICTE, DIFERENȚE CULTURALE ȘI NEGOCIERI MULTINAȚIONALE

I.S.B.N. 978-606-8356-93-8

Rezultantă a proceselor de predare și învățare, coroborate cu experiența militară efectivă a contributorilor, cartea este prezentarea, din perspective proprii, a legăturilor dintre elemente conflict, cultură, tehnologie, legislație specifică și educație.
 ISBN 978-606-8356-92-1

Daniel ȘTEFĂNESCU

UN ALT RĂZBOI. AMENINȚĂRI ȘI CONFRUNTĂRI HIBRIDE ÎN ULTIMELE DECENII

I.S.B.N. 978-606-8356-92-1

Climatul internaţional actual este caracterizat de schimbări rapide în timp şi în spaţiu, de o luptă între state şi, respectiv între actori nonstatali sau actori nonstatali şi state, o luptă tacită, ascunsă, cu accente dure uneori.
 ISBN 978-606-8356-99-0

Jănel TĂNASE

GRUPAREA AERIANĂ DE LUPTĂ ÎN CAMPANIA ARMATEI ROMÂNE PENTRU ELIBERAREA BASARABIEI ȘI CUCERIREA ODESSEI, 22 IUNIE-16 OCTOMBRIE 1941. JURNAL DE OPERAȚII

I.S.B.N. 978-606-8356-99-0

Cercetarea completează studiul surselor arhivistice, lucrarea de față având rolul de a reda generației actuale și celor viitoare un trecut istoric de excepție și de a așeza eroii ”ARMEI AERULUI” acolo unde datoria și recunoștința ne-o solicită cu prisosință.
2020
I.S.B.N. 978-606-8356-78-5

Cosmina-Oana ROMAN

CIMIC în coordonarea Forțelor Aeriene Române.Baltica 2007

I.S.B.N. 978-606-8356-78-5

Lucrarea oferă o analiză a proiecției și punerii în aplicare a funcțiilor CIMIC în misiunile Forțelor Aeriene Române din afara teritoriului național, cu accent pe acțiunile desfășurate, în acest sens, în misiunea „Baltica 2007”. Aceasta a fost prima misiune internațională cu avioane de luptă, prin intermediul căreia s-a asigurat serviciul de luptă „poliție aeriană” de către Forțele Aeriene Române în afara teritoriului național.
 I.S.B.N. 978-606-8356-80-8

Rita PALAGHIA

EFECTE ALE DIFERENŢELOR CULTURALE ÎN OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE – AFGANISTAN

I.S.B.N. 978-606-8356-80-8

Această carte reprezintă continuarea temei “Diferenţe culturale în teatrul de operaţii Afganistan”, fiind rezultatul experienţei şi cercetării extensive pe care autoarea a dobândit-o şi desfăşurat-o în Cartierul General al misiunii militare multinaţionale “Resolute Support” din Kabul, Afganistan, în perioada 2012-2017.
 I.S.B.N. 978-606-8356-76-1

Gabriel-Florin MOISESCU
Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

DESPRE SISTEMUL NAŢIONAL DE SECURITATE

I.S.B.N. 978-606-8356-76-1

Lucrarea abordează problematica sistemului naţional de securitate pornind de la conceptele de strategie şi securitate, puterea în relaţiile internaţionale şi politica în domeniul securităţii naţionale ca domeniu al politicilor publice.
 I.S.B.N. 978-606-8356-88-4

Rita PALAGHIA

NEGOCIEREA- METODE ȘI TEHNICI; NEGOCIEREA ÎN MEDIUL MILITAR MULTINAȚIONAL

I.S.B.N. 978-606-8356-88-4

Lucrarea poate fi un instrument de pregătire pentru militarii și personalul civil din diferite structuri. Structurată pe opt capitole, oferă principalele direcții de pregătire pentru negocierea din coalițiile multinaționale.
2018
I.S.BN. 978-606-8356-60-0

Andrzej SOBOŃ, Bogdan GRENDA, Laurian GHERMAN

Security of Europe. Challenges and Threats in the 21ST century

I.S.B.N. 978-606-8356-60-0

Following an in-depth analysis and evaluation of security-related phenomena it emerges that humanity appears to have come to the verge of the unknown, an unprecedented crossroads of civilisation and culture. Therefore, it is crucial to possess the ability to adjust the developed systemic solutions not only to known dangers and challenges, but to those that may emerge. This may be achieved by embracing the sheer fact that these changes are in fact taking place and by taking a rational stand in the face there of
I.S.B.N. 978-606-8356-64-8

Rita PALAGHIA

Diferenţe culturale în teatrul de operaţii Afganistan

I.S.B.N. 978-606-8356-64-8

Cultura afgană este radical diferită faţă de majoritatea culturilor ţărilor participante la misiunea multinaţională din Afganistan. În acelaşi timp, în cadrul misiunii există o vastă multiculturalitate. Această abundenţă a diversităţii poate genera fenomene diverse atât negative, de exemplu, interpretarea greşită a mesajelor de comunicare şi a modului în care este exercitată conducerea şi coordonarea, cât şi pozitive, cum ar fi deciziile creative privind interacţiunile şi deciziile de angajare
I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

Bogdan-Cezar CHIOSEAUA

Tactici utilizate de puterea aerospaţială în acţiunile militare moderne

I.S.B.N. 978-606-8356-58-7

Includerea dimensiunii spaţiale ca o nouă zonă de desfăşurare a acţiunilor militare şi conturarea acesteia ca un nou „câmp de luptă” au determinat elaborarea unor strategii conform cărora, puterea aerospaţială devine o componentă indispensabilă şi deosebit de importantă în confruntările armate viitoare, cu o multitudine de posibilităţi şi mijloace de acţiune specifice unei largi game de conflicte.Puterea aerospaţială îşi demonstrează valoarea ei fără precedent, prin capacitatea sa de a acţiona în cele mai inaccesibile zone, prin acţiuni caracterizate de viteză, precizie, flexibilitate şi prin riscul scăzut al posibilităţilor ca sistemele spaţiale utilizate să poată fi combătute de la sol.
I.S.B.N. 978-606-8356-65-5

Ion BĂLĂCEANU, Ioan BĂLĂCEANU, Ovidiu MOŞOIU

Participarea structurilor cu responsabilităţi în domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice la pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns la crize

I.S.B.N. 978-606-8356-65-5

Astăzi crima organizată transfrontalieră ameninţă din ce în ce mai mult securitatea, siguranţa populaţiei şi economia mondială, ea a devenit un fenomen global fără frontiere sau limite de acţiune, un fenomen transnaţional care nu mai poate fi soluţionat numai prin intervenţia unui stat, ci prin acţiuni coordonate la nivel global, în sistem colaborativ, de consultare internaţională. Mai mult, dacă crimei organizate i se permite să se dezvolte, libertatea statelor, precum şi a instituţiilor democratice de securitate şi justiţie, poate fi pusă în pericol, în special acolo unde democraţia este încă tânără şi fragilă.
I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

Traian ANASTASIEI

Aviaţia în acţiuni militare (Sinteze)

I.S.B.N. 978-606-8356-55-6

Apariţia şi afirmarea aviaţiei în ecuaţia confruntărilor militare a determinat mutaţii fundamentale – reconsiderarea timpului şi spaţiului vs. acţiunea militară, modificarea fizionomiei conflictului, schimbarea pur şi simplu a conceptului de război.Forţele participante la conflict, forţele armate sunt şi ele supuse evoluţiei, structura lor de astăzi fiind diferită de cea din epocile anterioare. Apariţia de noi tehnologii duce la apariţia unor noi modalităţi de acţiune. Asistăm la o lărgire a spaţiului de confruntare simultan cu o scădere cantitativă a armatelor care devin mai flexibile şi mai eficiente. Este tot mai evidentă tendinţa spre acţiuni integrate ceea ce invită la cunoaşterea particularităţilor acţiunilor fiecărei categorii de forţe, a fiecărei arme componente, inclusiv ale ... aviaţiei.
I.S.B.N. 978-606-8356-56-3

Ovidiu MOŞOIU, Raluca VASILE,Adelina PETROVAI

Aspects of the E.U. security issue in the 21st century

I.S.B.N. 978-606-8356-56-3

This study is meant to put together information about different aspects of EU security and focuses on the energy security and cyber security. This study is meant to bridge the gap between EU’s actions regarding the security and how the Member States respond to its actions. The method used is to realize an extensive research on Romania and Austria.
2017
I.S.BN. 978-606-8356-48-8

Comandor dr. Gabriel RĂDUCANU

România în ecuaţia securităţii aeriene euroatlantice

I.S.B.N. 978-606-8356-48-8

În contextul geopolitic actual, în care riscurile, provocările şi ameninţările la adresa securităţii globale sporesc în complexitate şi îşi pierd, în mare măsură, caracterul de predictibilitate pe termen mediu şi lung, întrebuinţarea adecvată şi eficientă a puterii aeriene impune adaptarea mijloacelor şi strategiilor de acţiune la noile realităţi.
I.S.BN. 978-606-8356-46-4

Adrian LESENCIUC

Teorii ale comunicării

I.S.B.N. 978-606-8356-46-4

Lucrarea prezintă fundamente teoretice ale comunicării, modele şi teorii ale comunicării (abordări rigide, comunicarea în masă, teorii interacţioniste) şi teorii ale comunicării interculturale.
I.S.BN. 978-606-8356-45-7

Marcel HARAKAĽ, Michal TURČANÍK,Laurian GHERMAN

Special Arithmetics and Digital Logic Design

I.S.B.N. 978-606-8356-45-7

In the context of digital signal and image processing, cryptology or solving problems involving computer graphics enormously growing importance of the application of digital representation and implementation of arithmetic in hardware. This scientific monograph focuses on selected representation and special modular and tesseral arithmetic especially in the area of encryption and image processing.
2016
I.S.B.N. 978-606-8356-39-62

Ovidiu MOŞOIU

Consolidarea intereselor naţionale de securitate şi apărare în contextul amplificării tensiunilor din spaţiul est-european

I.S.B.N. 978-606-8356-39-6

Lucrarea reprezintă un studiu asupra modalităţilor de consolidare a intereselor naţionale de securitate şi apărare pe baza unei analize şi observaţii atente a mediului de securitate existent în Europa de est, care să ofere suport şi cunoaştere cursanţilor şi studenţilor la diverse forme de pregătire, militarilor şi factorilor de decizie politici şi militari.
I.S.B.N. 978-606-83565-40-2

Vasile ŞANDRU

Studiul caracteristicilor tehnice decisive ale sistemelor de apărare antiaeriană ce stau la baza deciziei de extindere a duratei de utilizare

I.S.B.N. 978-606-83565-40-2

Autorul face un studiu actual privind structura şi performanţele sistemelor de rachete sol-aer şi studiul criteriilor ce stau la baza deciziei de extindere a duratei de utilizare a sistemelor de apărare antiaeriană.
I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

Adrian LESENCIUC

Războiul informaţional

I.S.B.N. 978-606-83565-38-9

Lucrarea conţine seturi de întrebări care trimit spre particularităţile managementului în organizaţia militară. Autorul a identificat 11 teme prezente în majoritatea lucrărilor de management, a formulat câte 9 întrebări pentru fiecare din aceste teme şi apoi, ghidat de lecţiile de management din regulamentele militare, a răspuns elaborat, în temeiul teoriilor şi modelelor de management şi cu exemplificare din activitatea militară curentă.
I.S.B.N.  978-606-8356-42-6

Gheorghe ANTON, Gheorghe RADU

Ecuaţii cu diferenţe şi scheme de calcul

I.S.B.N. 978-606-8356-42-6

Teoria matematică a sistemelor dinamice, fie ele abstracte, diferenţiale, continue, cu impulsuri sau discrete, din mecanică, electromagnetism, telecomunicaţii, biologie, chimie, marketing, evenimente social-politice şi alte domenii, aflată în plin proces de dezvoltare fundamentală şi aplicativă, captează în prezent atenţia unui număr din ce în ce mai mare de oameni interesaţi în domeniu. Cartea conţine o teorie fundamentală cu demonstraţii corecte în capitolul I dar şi două capitole de aplicaţii imediate cu soluţii explicite şi metode de rezolvare.
2015
978-606-8356-31-0

Laurian GHERMAN

Studiu privind dezvoltarea tunurilor electromagnetice

I.S.B.N. 978-606-8356-31-0

Lucrarea prezintă un studiu tehnic privind utilizarea energiei electromagnetice pentru îmbunătăţirea performanţelor tunurilor. Lucrarea conţine consideraţii tehnice privind tunul electromagnetic, analiza funcţionării tunului, simularea funcţionării tunului şi concluziile rezultate în urma măsurătorilor experimentale.
978-606-8356-29-7

Ovidiu MOŞOIU

NATO 28 Politici şi strategii la început de secol XXI

I.S.B.N. 978-606-8356-29-7

Lucrarea se doreşte să fie o oglindă a realităţilor NATO la 11 ani de la aderarea României la Alianţa NATO. Ţara noastră a făcut reale progrese de integrare în structurile euro-atlantice, pe linia interoperabilităţii şi standardizării militare, participând cu succes la numeroase misiuni militare şi non-militare NATO şi UE. Prezenţa şi acţiunea coerentă a României în NATO reprezintă o cerinţă esenţială pentru afirmarea intereselor naţionale de securitate şi apărare.
978-606-8356-32-7

Cătălin CIOACĂ, Mircea BOŞCOIANU

Managementul resurselor informaţionale în condiţii de incertitudine

I.S.B.N. 978-606-8356-32-7

Conceptul de Management al resurselor informaţionale cunoaşte o gamă largă de înţelesuri şi definiţii, acoperind atât zona de management al bazelor de date, cât şi cea de management al procesării datelor. În această lucrare au fost aduse elemente noi şi utile în aplicaţii specifice proiectelor informaţionale, precum alocarea optimală a resurselor, analiza cost-beneficiu, analiza de sensibilitate, cu sublinierea impactului şi implicaţiilor manageriale.
978-606-8356-36-5

Cătălin CIOACĂ

Managementul riscurilor de securitate în sistemele informaţionale. Glosar de termeni

I.S.B.N. 978-606-8356-36-5

Domeniul sistemelor informaţionale este un domeniu vast, într-o continuă si rapidă dezvoltare, fapt ce a determinat reconsiderarea conceptelor clasice. Din acest motiv, dar şi datorită originii termenilor consacraţi în acest domeniu, este deseori dificil să se adopte o terminologie unitară şi completă în limba română. Informaţia asigurată de acest glosar este rezultatul unei bogate şi variate documentări.
2014
978-606-8356-19-8

Cătălin CIOACĂ

Managementul riscului extrem de securitate în sistemele aeronautice

I.S.B.N. 978-606-8356-19-8
2014

Problematica abordată este una de mare importanţă şi actualitate în contextul global. Complexitatea domeniului implică diferite abordări intercorelate din: matematică, informatică, ingineria sistemelor, managementul riscurilor şi crizelor, asigurarea riscului catastrofic, modelarea şi simularea evenimentelor de risc extrem.
978-606-8356-21-1

Ilie PĂUN

Particularităţi ale managementului resurselor informaţionale în structurile operaţionalizate din armata României

I.S.B.N. 978-606-8356-21-1
2014

Lucrare ştiinţifică de cercetare în domeniul managementului resurselor informaţionale din structurile operaţionalizate participante la operaţii multinaţionale.
978-606-8356-24-2

Dorin TOHĂNEAN

Politica externă – factor determinant al ecuaţiei de securitate

I.S.B.N. 978-606-8356-24-2
2014

Lucrarea tratează următoarele subiecte: definirea raporturilor stabilite în binomul politică externă- securitate şi configurarea suportului teoretic pe care să fundamentăm conexarea politicii externe faţă de armată, dezvoltarea conceptului de diplomaţie publică (o formă relativ nouă de diplomaţie care are şi o formă de manifestare militară).
978-606-8356-25-9

Dorin TOHĂNEAN

Armata – factor determinant în elaborarea politicii externe

I.S.B.N. 978-606-8356-25-9
2014

Lucrarea face o analiza a raportului politică externă-forţe armate din perspectiva imperativelor de securitate, direcţionată pe dimensiunea statală a securităţii, deoarece dincolo de „dorinţele” unor lideri ai unor organizaţii cu aspiraţii globale, vocaţia pentru securitate este tot mai evidentă la statul naţional, cu precizarea că această vocaţie nu este credibilă decât atunci când este susţinută cu instrumente politice şi militare.
2013
978-606-8356-18-1

Ştefan Radu NEDELCU
Bogdan Gh. MUNTEANU

Elemente de cercetare operaţională aplicate în domeniul militar

I.S.B.N. 978-606-8356-18-1
2013

Cercetarea operationala ofera, pe baza unor metode de calcul, recomandari pentru luarea unor decizii optime. Lucrarea este organizata în doua mari capitole: primul, elemente de analiza matematica si al doilea -modelul matematic al problemelor de transport si aplicatiile lui militare.
978-606-8356-17-4

Cristina Sanda CISMAŞIU
Cristian-George CONSTANTINESCU

Mic memorator de teoria probabilităţilor şi statistică matematică

I.S.B.N. 978-606-8356-17-4
2013

Lucrarea este concepută ca un mic memorator al celor mai importante noţiuni, definiţii, proprietăţi, teoreme, formule din teoria probabilităţilor şi statistica matematică, menite să asigure o rezolvare rapidă si eficientă a celor mai diverse probleme din aceste domenii matematice.
978-606-8356-07-5

Lesenciuc Adrian

Dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală a militarilor români participanţi la misiunile de menţinere a păcii

I.S.B.N. 978-606-8356-07-5
2013

Deoarece un număr tot mai mare de militari români sunt în situaţia de a interacţiona cu reprezentanţi ai altor culturi, datorită tendinţei de recurgere la managementul riscului şi al crizelor pentru stoparea apariţiei sau extinderii unor conflicte, focalizarea asupra acestei problematici sociale prezintă un grad ridicat de importanţă.
978-606-8356-09-9

Pîrnuţă Oana- Andreea

Multifarious Aspects of Globalization and Security: Repatterning a New  World Order

I.S.B.N. 978-606-8356-09-9
2013

În contextul actual, atât din punct de vedere economic cât şi politic, fenomenul globalizării este perceput ca având atât aspecte pozitive cât şi negative, într-o lume marcată de fenomenul globalizării ce tinde să ducă la omogenizarea societăţii.
2012
978-606-8356-05-1

Ion DINESCU, Mihaela SMEADĂ, Maria STOICĂNESCU

Materiale moderne utilizate în tehnica militară

I.S.B.N.978-606-8356-05-1
2012

Proprietăţile materialelor moderne determină schimbări profunde în ceea ce priveşte îmbunătăţirea parametrilor tehnico-tactici ai echipamentelor militare.
       Lucrarea prezintă proprietăţile şi utilizarea materialelor electrotehnice, electronice, magnetice, a nanomaterialelor şi a materialelor inteligente.
978-606-8356-01-3

Doru LUCULESCU

Fiabilitatea mecanismelor echipamentelor tehnice militare

I.S.B.N. 978-606-8356-01-3
2012

Fiabilitatea reprezintă o problemă a tehnicii actuale, o   problemă de importanţă naţională.
     Datorită creşterii continue a complexităţii echipamentelor tehnice militare, precum şi a importanţei misiunilor, se impune reducerea la maxim a riscului de defectare, sarcină dificil de realizat fără o bază teoretică puternică şi eficientă.
978-606-8356-06-8

Mihaela SMEADĂ, Ion DINESCU, Maria STOICĂNESCU

Materiale metalice şi nemetalice utilizate în tehnica militară

I.S.B.N. 978-606-8356-06-8
2012

Problematica abordată încearcă să cuprindă câteva din aspectele generale legate de proprietăţile unor materiale metalice şi nemetalice utilizate în tehnica militară. Pentru realizarea efectivă a unei piese din compunerea tehnicii militare, este nevoie ca materialul să întrunească proprietăţile cerute de proiectant. Cunoştinţele despre acest material sunt date de studiul acestuia, dar şi de prelucrările tehnologice la care este supus: deformare plastică, sudare, aşchiere, tratamente termice etc
2011
978-973-8415-89-8

Dragoş Răzvan POPA, Mirela-Maria CODESCU, Ionică CÎRCIU

Magneţi permanenţi utilizaţi în aeonautică

I.S.B.N. 978-973-8415-89-8
2011

Autorii aduc o serie de contribuţii originale privind utilizarea circuitelor magnetice cu magneţi permanenţi în industria aeronautică făcând analize competente atât în ceea ce priveşte construcţia, funcţionarea şi proiectarea acestora dar şi în evaluarea impactului economic al utilizării acestora. Lucrarea de faţă se adresează şi este utilă tuturor celor interesaţi de materiale magnetice, de modul de utilizare al acestora în diferite condiţii specifice industriei aeronautice.
978-973-8415-91-1

Virgil STANCIU, Mircea BOŞCOIANU

Sisteme de propulsie pentru aeronavele militare. Vol I.

I.S.B.N. 978-973-8415-91-1
2011

Lucrarea abordeaza problematica generală a sistemelor de propulsie destinate echipării aeronavelor militare. Sunt tratate în mod detaliat motoarele turboreactoare monoflux, motoarele turboreactoare dublu flux, bijet (cu fluxuri separate) şi  monojet (cu fluxuri amestecate) insistând asupra calculului performanţelor şi a caracteristicilor acestor sisteme de propulsie.
2010
978-973-8415-81-2

Rodica PĂUNESCU, Ion DINESCU

Desen tehnic cu aplicaţii în tehnica militară

I.S.B.N. 978-973-8415-81-2
2010

Lucrarea, axată pe dezvoltarea teoriilor privind regulile şi convenţiile utilizate în grafica tehnică, este structurată pe 8 capitole. Ea poate fi utilizată şi de către studenţii de la facultăţile tehnice, dar şi de specialiştii din cercetare, proiectare şi producţie care activează în domeniul ingineriei produselor.
978-973-8415-78-2

Constantin STRÎMBU

Semnale şi circuite electronice. Circuite de prelucrare a semnalelor

I.S.B.N. 978-973-8415-78-2
2010

Lucrarea prezintă o parte din problemele fundamentale referitoare la circuitele  de prelucrare a semnalelor. S-a căutat ca dezvoltările matematice să fie legate de aspectele fizice ale problemelor discutate şi în general acestea să conducă la rezultate utilizabile în practică.
2009
978-973-8415-70-6

Marian PEARSICĂ, Silviu BĂLUŢĂ

Electrotehnică şi maşini electrice

I.S.B.N. 978-973-8415-70-6
2009

Scopul acestei lucrări este cunoaşterea elementelor fundamentale de electrotehnică şi a principiilor constructive şi de funcţionare ale maşinilor electrice, cu aplicaţii în tehnica militară.
978-973-8415-65-2

Doru LUCULESCU

Cinematica mecanismelor plane

I.S.B.N. 978-973-8415-65-2
2009

Lucrarea studiază cinematica mecanismelor plane, cu aplicaţii în tehnica militară.
978-973-8415-63-8

Vasile OBREJA

Radare militare

I.S.B.N. 978-973-8415-63-8
2009

Lucrarea oferă informaţii reale, referitoare la apariţia, evoluţia, utilizarea şi realizarea tehnologică a instalaţiilor radar, mai ales în domeniul militar şi este destinată celor interesaţi de acest domeniu.
978-973-8415-64-5

Horia TÂRZIU, Doru LUCULESCU

Elemente de grafică asistată

I.S.B.N. 978-973-8415-64-5
2009

Această lucrare îşi propune să fie un suport teoretic şi practic pentru familiarizarea cu elementele de bază ale graficii asistate de calculator, care să stârnească interesul cititorilor săi, studenţii Academiei Forţelor Aeriene, şi nu numai lor, prin modele şi instrumente de calcul al unor  elemente mecanice specifice tehnicii de aviaţie şi de artilerie