sigla_editura

COLECŢII ŞTIINŢIFICE

ŞTIINŢE MILITARE
ŞTIINŢE MILITARE
Basic Principles of Navigation -Marin Marinov, Zhivo Petrov, Penyo Penev, Ecaterina Liliana Miron
978-606-8356-66-2
Participarea structurilor cu responsabilităţi în domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice la pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns la crize – Ion Bălăceanu, Ioan Bălăceanu, Ovidiu Moşoiu
978-606-8356-65-5
Diferenţe culturale în teatrul de operaţii Afganistan – Rita Palaghia
978-606-8356-64-8
Formarea piloţilor militari. Trecut, prezent şi viitor – Eduard Ionuţ Mihai
978-606-8356-63-1
Jurnal de front –Horia Lazăr (editor Adrian Lesenciuc)
978-606-8356-61-7
Tactici utilizate de puterea aerospaţială în acţiunile militare modern – Chioseaua Bogdan-Cezar
978-606-8356-58-7
”Eco” utilizarea automobilelor militare – Aramă Cornel
978-606-8356-57-0
Aspects of the EU security issue in the 21st century – Moşoiu Ovidiu, Vasile Raluca, Petrovai Adelina
978-606-8356-56-3
Aviaţia în acţiuni militare (sinteze) – Anastasiei Traian
978-606-8356-55-6
Managementul traficului aerian – Gabriel Răducanu
978-606-8356-54-9
Sisteme informatice pentru suport decisional în domeniul securităţii informaţiilor –Cioacă Cătălin
978-606-8356-51-8
Cunoaşterea aparaturii optice din înzestrarea subunităţilor de apărare aeriană- şandru Vasile
978-606-8356-50-1
România în ecuaţia securităţii aeriene euroatlantice – Gabriel Răducanu
978-606-8356-48-8
Comunicarea pe înţelesul comandanţilor. Exerciţii şi aplicaţii – Lesenciuc Adrian
978-606-8356-47-1
Studiul caracteristicilor tehnice decisive ale sistemelor de apărare antiaeriană integrate - şandru Vasile
978-606-8356-40-2
Consolidarea intereselor naţionale de securitate şi apărare în contextul amplificării tensiunilor din spaţiul est-european – Moşoiu Ovidiu
978-606-8356-39-6
Războiul informaţional – Lesenciuc Adrian
978-606-8356-38-9
Managementul riscurilor de securitate în sistemele informaţionale. Glosar de termini- Cioacă Cătălin
978-606-8356-36-5
Aeronave de şcoală şi antrenament.Vol.1. Avioane – Vasile Prisacariu, Oliver Ciuică
978-606-8356-35-8
Introducere în arta militară –Lesenciuc Adrian
978-606-8356-30-3
NATO 28.Politici şi strategii la început de secol XXI –Moşoiu Ovidiu
978-606-8356-29-7
Rachete antiaeriene autodirijate. Vol.I - Ene Cristian, Cioacă Cătălin
978-606-8356-22-8
Particularităţi ale managementului resurselor informaţionale în structurile operaţionalizate din armata României – Păun Ilie
978-606-8356-21-1
Managementul riscului extrem de securitate în sistemele aeronautice - Cioacă Cătălin
978-606-8356-19-8
Armata –factor determinant în elaborarea politicii externe – Tohănean Dorin
978-606-8356-25-9
Tehnica militara si sisteme de armament destinate apararii antiaeriene - Mosoiu Ovidiu, Balaceanu Ion
978-606-8356-12-9
Teoria tragerilor antiaeriene - Sandru Vasile, Maxim Ionut
978-606-8356-16-7
Managementul schimbarii sistemelor de lupta - Dinescu Ion
978-606-8356-15-0
Managementul actiunii militare. Curs - Mosoiu Ovidiu, Balaceanu Ion
978-606-8356-13-6
Elemente de ştiinţă şi artă militară – Zaharia Constantin, Moisescu Gabriel-Florin, Dinu Dumitru
978-973-8415-82-9
Protecţia forţei şi sprijinul logistic al acţiunilor/operaţiilor de supraveghere a spaţiului aerian –Vodă Mircea, Maxim Gheorghe
978-973-8415-87-4
Managementul acţiunilor militare în secolul XXI – Orzeaţă Mihail
978-973-8415-75-1
Metodica instruirii militare de bază – Moşoiu Ovidiu, Marin Vasile, Bălăceanu Ion
978-973-8415-69-0
Managementul acţiunii militare – Boşcoianu Mircea
978-973-8415-60-7
Întrebuinţarea forţelor aeriene în conflictele militare din ultimele decenii – Ene Tudorel
978-973-8415-54-6
Elemente de geografie militară – Marin Vasile, Dinu Dumitru
978-973-8415-39-3
Transformarea Forţelor Aeriene până în anul 2015 – Statul Major al Forţelor Aeriene
978-973-8415-29-2
Managementul resurselor de apărare – Orzeaţă Mihail
978-973-8415-68-3
Problematica securităţii aeriene în contextul generalizării societăţii informaţionale – Nicolae Marinel
978-973-8415-32-2
Politica şi puterea aeriană la începutul secolului XXI – Catrina Gheorghe
973-8415-35-7
Securitatea aeriană – Zaharia Constantin
973-8415-24-1
Elemente de tactică şi artă operativă în forţele aeriene – Zaharia Constantin
973-8415-22-5
Reglementări aeronautice– Zaharia Constantin
973-8415-14-4
Metodica instrucţiei militare –Creţulescu Ioan
973-8415-06-3
Pregatirea fizica a pilotilor - Szabó Mihail
978-606-8356-00-6
Conditia fizica- indicator al calitatii vietii - Scurt Corneliu, Slaniceanu Madalin
978-606-8356-08-2
Proceduri si tehnici "eco" pentru optimizarea conducerii automobilelor militare si civile - Arama Cornel
978-606-8356-10-5
Asigurarea securităţii aeronavelor proprii pe timpul desfăşurării acţiunilor de luptă –Zaharia Ctin.
973-8415-03-9
Manualul pentru instruirea luptătorului din forţele aeriene – Marin Vasile
973-8415-23-3
Securitatea naţională şi forţele aeriene – elemente de artă militară – Anastasiei Traian, Tamaş Alexandru
973-85381-0-6
Pilotul militar, drumul către performanţă-elemente de management al resurselor umane –Anastasiei T.
973-85381-3-0
Aviaţia-alonja acţiunilor militare –Anastasiei Traian
973-85381-9-1
ŞTIINŢE SOCIO-POLITICE
ŞTIINŢE SOCIO-POLITICE
Security of Europe. Challenges and threats in the 21st century – Andrzej Sobon, Bogdan Grenda, Laurian Gherman
978-606-8356-60-0
Introducere în universul eticii. De la filosofia morală la etica aplicată – Diana Ilişoi
978-606-8356-59-4
Managementul resurselor informaţionale în condiţii de incertitudine – Cioacă Cătălin, Boşcoianu Mircea
978-606-8356-32-7
Politica externă-factor determinant al ecuaţiei de securitate – Tohănean Dorin
978-606-8356-24-2
Operatiile mass-media. Echilibrul instabil dintre logica militara si logica media - Lesenciuc A.9
78-606-8356-14-3
Multivarious Aspects of Globalization and Security: repatterning a new World Order- Pîrnuta O.
978-606-8356-09-9
Dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală a militarilor români participanţi la misiunile de menţinere a păcii - Lesenciuc Adrian
978-606-8356-07-5
Introducere în teoria curriculumului-curs - Guranda Mihaela
978-973-8415-85-0
Sociologie.Psihologie socială – Ilişoi Diana
978-973-8415-79-9
Psihologie. Culegere de întrebări tip grilă – Ilişoi Diana, Guranda Mihaela
978-973-8415-96-6
Sisteme şi doctrine politico-militare – Marin Vasile
978-973-8415-71-3
Teoria comunicării – Lesenciuc Adrian
978-973-8415-77-5
Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei – Guranda Mihaela
978-973-8415-80-5
Psihologie- Culegere de texte pentru admiterea în învăţământul superior –Ilişoi Diana, Dinescu Maria
978-973-8415-55-3
Educaţia adulţilor –Ilişoi Diana
978-973-8415-43-0
Introducere în teoria comunicării - Lesenciuc Adrian
978-973-8415-41-6
Consiliere psihopedagogică - Ilişoi Diana
978-973-8415-42-3
Managementul comportamentului organizaţional în activităţile şi acţiunile militare –Pânzaru Stelian
973-8415-28-4
Comunicare în conducerea militară – Marin Vasile
973-8415-34-9
Managementul activităţilor şi acţiunilor militare: fundamente psihosociale- Pânzaru Stelian
973-8415-31-4
Comunicare didactică – Marin Vasile
973-8415-12-8
Ce este filosofia şi care sunt foloasele studierii ei - Ilişoi Diana
973-8415-20-9
Studii de analiză geopolitică – Marin Vasile
973-8415-08-X
Teoria organizaţiilor –Cristina Poponete
973-8415-11-X
Competenţe comunicaţionale – Cristina Poponete
973-99808-6-4
Comunicare în conducerea militară – Marin Vasile 973-99808-1-3
Elemente de comunicare în conducere. Note de curs – Marin Vasile
973-97856-7-0
MANAGEMENT ŞI ECONOMIE
MANAGEMENT ŞI ECONOMIE
Bazele managementului. Curs – Belu Daniela
978-606-8356-62-4
Teorii ale comunicării – Adrian Lesenciuc
978-606-8356-46-4
Case study in the military organizational management – Belu Daniela
978-606-8356-43-3
Managementul pe înţelesul comandanţilor. Exerciţii şi aplicaţii –Lesenciuc Adrian
978-606-8356-37-2
Logistica militară. Curs - Aramă Cornel
978-606-8356-27-3
Bazele managementului. Curs - Belu Daniela
978-606-8356-04-4
Managementul organizaţiei militare. Vol I. Curs– Belu Daniela
978-973-8415-73-7 978-973-8415-74-4 general
Managementul organizaţiei militare. Vol II. Aplicaţii– Belu Daniela
978-973-8415-86-7
Managementul producţiei –Pânzaru Stelian
978-973-8415-53-9
Macroeconomie - Pânzaru Stelian
978-973-8415-50-8
Economie.Curs –Belu Daniela
978-973-8415-66-9
Economie politică. Microeconomie. Tipuri de pieţe şi formarea veniturilor - Pânzaru Stelian
978-973-8415-49-2
Managementul structurilor, activităţilor şi acţiunilor –Pânzaru Stelian
978-973-8415-40-9
Economie politică: Teste de evaluare – Pânzaru Stelian
973-8415-25-X
Managementul producţiei: Teste de evaluare - Pânzaru Stelian
973-8415-26-8
Managementul operaţional al producţiei moderne –Pânzaru Stelian
973-8415-27-6
Management militar – Marin Vasile
973-97856-1-1
MATEMATICA
MATEMATICA
Special Arithmetics and Digital Logic Design – Markel Harakal, Michal Turcanik, Laurian Gherman
978-606-8356-45-7
Ecuaţii cu diferenţe şi scheme de calcul – Gheorghe Anton, Radu Gheorghe
978-606-8356-42-6
Matematică aplicată. Culegere de probleme. Vol.1, Ediţia a II-a – Munteanu Bogdan
978-606-8356-02-0
Matematică aplicată. Culegere de probleme –Munteanu Bogdan
978-973-8415-83-6
Elemente de cercetari operationale aplicate în domeniul militar - Nedelcu Radu Stefan Munteanu Bogdan Gheorghe
978-606-8356-18-1
Mic memorator de Teoria probabilitatilor si statistica matematica - Cismasiu Cristina Sanda Constantinescu Cristian-George
978-606-8356-17-4
Teoria probabilităţilor: teorie elementară şi aplicaţii – Amurăriţei Gheorghe
978-973-8415-36-2
Ecuaţii derivate parţiale: teorie elementară şi aplicaţii – Amurăriţei Gheorghe
973-8415-21-7
Culegere de probleme de analiză matematică – Amurăriţei Gheorghe
973-8415-13-6
Analiză matematică Vol I. – Amurăriţei Gheorghe
973-8415-04-7
Analiză matematică. Vol II.– Amurăriţei Gheorghe
973-8415-05-5
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii diferenţiale – Nedelcu Ştefan
973-85381-5-7
INGINERIE MECANICÂ
INGINERIE MECANICÂ
Grafică asistată de calculator. Aplicaţii – Dinescu Ion
978-606-8356-41-9
Fiabilitatea mecanismelor echipamentelor tehnice militare - Luculescu Doru
978-606-8356-01-3
Materiale metalice şi nemetalice utilizate în tehnica militară - Smeadă Mihaela, Dinescu Ion, Stoicănescu Maria,
978-606-8356-06-8
Materiale moderne utilizate în tehnica militară - Dinescu Ion, Smeadă Mihaela, Stoicănescu Maria
978-606-8356-05-1
Tehnologia materialelor. Procedee tehnologice – Dinescu Ion
978-973-8415-93-5
Tehnologia materialelor. Materiale tehnologice – Dinescu Ion
978-973-8415-97-3
Magneţi permanenţi utilizaţi în aeronautică – Popa Dragoş, Codescu Mirela-Maria, Cîrciu Ionică
978-973-8415-89-8
Sisteme de propulsie pentru aeronavele militare. Vol I. – Virgil Stanciu, Boşcoianu Mircea
978-973-8415-91-1 978-973-8415-92-8 general
Sisteme de avionică- Cîrciu Ionică
978-973-8415-90-4
Tehnologia materialelor. Îndrumar pentru lucrări de laborator – Dinescu Ion
978-973-8415-88-1
Desen tehnic cu aplicaţii în tehnica militară – Păunescu Rodica, Dinescu Ion
978-973-8415-81-2
Mecanica solidului deformabil. Îndrumar de laborator – Gavrilă Lavinia
978-973-8415-72-0
Cinematica mecanismelor plane –Luculescu Doru
978-973-8415-65-2
Elemente de grafică asistată – Târziu Horia, Luculescu Doru
978-973-8415-64-5
Detalonarea conică a capetelor de frezat roţi conice cu dinţi curbi – Târziu Horia, Luculescu Doru
978-973-8415-51-5
Geometrie descriptivă şi grafică tehnică asistată de calculator – Târziu Horia, Păunescu R., Dinescu Ion
973-8415-18-7
Rezistenţa materialelor – Gavrilă Lavinia
973-8415-10-1
Calculul modern al structurilor de aviaţie: structuri din materiale compozite– Gavrilă Lavinia
973-8415-09-8
Tehnologiile şi utilajele procedeelor speciale de formare şi turnare a reperelor din compunerea tehnicii militare – Pânzaru Stelian
973-8415-00-4
Materiale compozite: viitorul producţiei speciale – Pânzaru Stelian
973-85381-8-1
Materiale utilizate în producţia specială – Dinescu Ion, Pânzaru Stelian
973-8415-01-2
Tehnologii utilizate în producţia specială– Dinescu Ion, Pânzaru Stelian
973-8415-02-0
Geometrie descriptivă- Târziu Horia
973-85381-7-3
Tehnologia materialelor. Procedee tehnologice – Dinescu Ion
973-99808-5-6
Aerodinamica şi mecanica zborului elicopterului – Gavrilă Jan
973-97856-4-6
Termotehnică şi sisteme de propulsie – Cepoi Alexandru
973-97856-1-1
Elemente constructive în tehnica de aviaţie.Angrenaje.Transmisii cu roţi dinţate- Luculescu D.,Lazăr I.
973-99808-3-X
Tehnologia materialelor. Materiale tehnologice – Dinescu Ion
973-99808-8-9
Aerodinamica : mecanica fluidelor, aerodinamica suprafeţelor portante – Gavrilă Jan
973-97856-3-8
INGINERIE ELECTRICÂ ŞI ELECTRONICÂ
INGINERIE ELECTRICÂ ŞI ELECTRONICÂ
Televiziune. Analog, digital, înaltă definiţie şi 3D – George Nicolae, Ecaterina Liliana Miron
978-606-8356-44-0
Studiu privind dezvoltarea tunurilor electromagnetice – Gherman Laurian
978-606-8356-31-0
Propagarea undelor electromagnetice – Pearsică Marian, Laurian Gherman
978-606-8356-33-4
Sisteme optoelectronice de cercetare şi dirijare la bordul aeronavelor - Pearsică Marian, Cîrciu Ionică
978-606-8356-28-0
Războiul electronic în era informaţională - Gherman Laurian
978-606-8356-23-5
Echipamentul radioelectronic al avionului IAK-52. Îndrumar de laborator – Cîrciu Ionică
978-606-8356-26-6
Electrotehnică. Culegere de probleme – Pearsică Marian, Bidian Dan, Babonea Marcel
978-973-8415-94-2
Masurari electrice si electronice. Curs - Editie revizuita si adaugita - Miron Mihai, Miron Liliana
978-973-8415-98-0
Electrotehnică şi maşini electrice – Pearsică Marian, Bidian D.
978-973-8415-70-6
Fizică. Curs – Smeadă Mihaela
978-973-8415-95-9
Maşini electrice – Pearsică Marian, Petrescu M.
978-973-8415-48-5
Racheta autodirijată pasiv –Schlupek Mihai
978-973-8415-47-8
Măsurări electrice şi electronice: lucrări practice - Miron Mihai, Miron Liliana
978-973-8415-44-7
Semnale şi circuite electronice. Circuite de prelucrare a semnalelor – Strîmbu Constantin
978-973-8415-78-2
Fizică.Curs Vol 1 – Smeadă Mihaela
978-973-8415-37-9
Radare militare –principii generale – Obreja Vasile
978-973-8415-63-8
Electronica. Vol.I – Miron Liliana, Miron Mihai, Pană Gheorghe
978-973-8415-61-4; 978-973-8415-62-1 general
Instrumente de zbor şi sisteme electronice – Cîrciu Ionică
978-973-8415-57-7
Radarul panoramic de bord– Cîrciu Ionică
978-973-8415-52-2
Semnale şi circuite electronice. Analiza şi prelucrarea semnalelor – Strîmbu Constantin
978-973-8415-46-1
Electrotehnică şi maşini electrice. Îndrumar de laborator –– Pearsică Marian, Răcuciu Ciprian
973-8415-33-0
Bazele electrotehnicii- Pearsică Marian
973-8415-17-9
Măsurări electrice şi electronice. Lucrări practice - Miron Mihai, Miron Liliana
973-8415-44-7
Microunde: linii de transmisie –Pricop Gheorghe 973-8415-07-1
Monitorizarea şi comanda electronică a sistemului de răcire al automobilului – Ene Eduard
973-8415-38-1
Electronică: ghid de pregătire a examenului de licenţă – Strîmbu Constantin, Constantinescu George
973-8415-30-6
Dispozitive optoelectrice şi aplicaţii – Pearsică Marian, Răcuciu Ciprian, Radu Adrian
973-8415-15-2
Semnale şi circuite electronice. Curs – Ştefan Al., Strimbu Ctin., Dumea V.
973-97856-2-X
Sisteme de reglare automată:elemente componente şi sisteme automate – Pricop Gheorghe
973-97856-6-2
Sisteme de reglare automată: noţiuni de teoria sistemelor– Pricop Gheorghe
973-97856-9-7
Dispozitive şi sisteme de afişare a informaţiilor – Alexandru Marian
973-85381-1-4
Electrotehnică –Culegere de probleme –Pearsică M., Bidian D., Babonea M.
973-97856-8-9
Electrotehnică şi maşini electrice – Pearsică Marian, Bidian Dan
973-97856-0-3
Fizica pentru aviatori . Vol. I –Radu Adrian-Gelu
973-97856-5-4
Fizica pentru aviatori . Vol. II –Radu Adrian-Gelu
973-99808-2-1
Programarea calculatoarelor – Radu Gheorghe
973-99808-7-2
Bazele radiolocaţiei – Alexandru Marian, Fecioru Dumitru
973-85381-2-2
LIMBI MODERNE
LIMBI MODERNE
English for Air Force students – Cosmina Roman
978-606-8356-49-5
Military English Acquisition: Word-Building Skills - Pîrnuta Oana-Andreea
978-606-8356-11-2
English-Romanian Dictionary of NATO Used Terms and Definitions Related to Air Defence - Nagy Daniela, Tofan Lucia
978-973-8415-58-4
Curs limba engleză – Scafaru Magdalena
973-8415-19-5
Dicţionar francez-român : Argotic şi popular – Muntean Gheorghe
973-8415-16-0