sigla_editura

CĂRŢI UNIVERSITARE

( 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)

2021
ISBN 978-606-8356-89-1

Cosmina-Oana ROMAN

OPERAȚII ÎNTRUNITE
-Repere teoretice-

I.S.B.N. 978-606-8356-89-1

Intenția acestei lucrări este aceea de a familiariza cititorii cu cadrul doctrinar legat de operațiile întrunite. Informațiile sunt utile celor care operează cu acest concept dar și celor care participă în mod real la operații întrunite cu participare multinațională. Nu în ultimul rând, acest material poate reprezenta un punct de pornire în studiul operațiilor militare, pentru studenții masteranzi, în domeniul științelor militare.
I.S.B.N. 978-606-8356-90-7

Rita PALAGHIA

PREGĂTIREA TERITORIULUI ȘI A ECONOMIEI PENTRU APĂRARE
Exerciții și aplicații

I.S.B.N. 978-606-8356-90-7

Îndrumarul de aplicații și exerciții practice familiarizează studenții militari cu legislația națională privind resursele apărării, procese și instituții specifice, protecția infrastructurilor critice naționale, Strategia națională de apărare, Strategia europeană de securitate.
I.S.B.N. 978-606-8356-94-5

Răzvan-Lucian ANDRONIC

PSIHOSOCIOLOGIE
Note de curs

I.S.B.N. 978-606-8356-94-5

Lucrarea reprezintă suport de curs pentru disciplina Psihosociologia grupurilor militare și include atât totalitatea informaţiilor prezentate în cadrul cursului, cât şi referiri la activităţile de seminar.
ISBN 978-606-8356-95-2

Cosmina-Oana ROMAN

SECURITATE MILITARĂ
-Curs introductiv-

I.S.B.N. 978-606-8356-95-2

Scopul acestui curs este aceea de a familiariza studenții cu noțiunile de bază referitoare la conceptul de securitate militară, cu studiul și aplicarea corespunzătoare a regulamentelor, ordinelor și normelor militare.
 I.S.B.N. 978-606-8356-97-6

Răzvan-Lucian ANDRONIC

DINAMICA GRUPURILOR
Note de curs

I.S.B.N. 978-606-8356-97-6

Suport de curs pentru disciplina Psihosociologia grupurilor militare.
ISBN 978-606-8356-96-9

Rita PALAGHIA

INTEROPERABILITATE CULTURALĂ ÎN ACȚIUNILE MILITARE
- CURS

I.S.B.N. 978-606-8356-96-9

Prin parcurgerea acestei lucrări, studenții vor înțelege mai bine concepte și noțiuni ca: multiculturalitate, interculturalitate, cultură, globalizare și identitatea culturală, comunicare interculturală, management intercultural, educație contemporană și interdependenţa dintre acestea.
Curs

Cosmina-Oana ROMAN

CULEGERE MODELE TESTE STANAG(READING)

Culegere de texte și exerciții utile pentru pregătirea pentru testarea STANAG
Curs

Cătălin CIOACĂ

SISTEMUL DE RACHETE SOL-AER PATRIOT. Vol.I.Note de curs

Prezentele note de curs reprezintă un prim demers sinergic Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” – Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” care să răspundă cerințelor de pregătire formulate de beneficiar pentru viitorii ofițeri, maiștri militari și subofițeri de arma rachete sol-aer. Sunt prezentate principalele sisteme tehnice din arhitectura unui batalion de rachete sol-aer-Patriot sub forma unei descrieri generale, completată cu analiza funcțională și compunerea pe subsisteme.
2019
I.S.B.N. 978-606-8356-70-9

Vasile PRISACARIU
Eduard-Ionuţ MIHAI

Management aeroportuar
Vol.1 Aerodromuri

I.S.B.N. 978-606-8356-70-9

Această lucrare sintetizează cunoştinţele teoretice de bază privind o serie de aspecte referitoare la amenajarea aerodromurilor (militare) şi infrastructurilor acestora. Sectorul aviaţiei are un puternic caracter internaţional, o abordare globală a reglementărilor unitare privind infrastructura şi managementul aeroportuar oferă bune perspective în ceea ce priveşte asigurarea sustenabilităţii pe termen lung. Creşterea traficului în condiţiile spaţiului aerian modern necesită o coordonare între autorităţile aeronautice civile şi cele militare pentru o gestionare echitabilă a circulaţiei aeriene.
I.S.B.N. 978-606-8356-72-3

Bogdan Gh. MUNTEANU

Fundamentele matematicii aplicate
-Curs -

I.S.B.N. 978-606-8356-72-3

Obiectul principal al cursului este acela de a crea cunoştinţe şi deprinderi în elaborarea, aplicarea şi recunoaşterea modelelor matematice care vizează analiza, interpretarea şi explicarea unor realităţi din domeniul managementului în aviaţie, managementul traficului aerian, managementul sistemelor de rachete şi artilerie şi managementului sistemelor de supraveghere aeriană. Cursul este scris în acord cu cerinţele impuse de către disciplinele fundamentale, în domeniu şi de specialitate, conţinute în planurile de învăţământ şi asigură buna pregătire a studenţilor prin raportarea conţinuturilor la solicitările impuse de beneficiari.
I.S.B.N. 978-606-8356-68-6

Ion BĂLĂCEANU
Virgil MANEA
Ovidiu MOŞOIU

Sistemul interinstituţional de prevenire şi combatere a riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale în zona de interes strategic a României

I.S.B.N. 978-606-8356-68-6

În mediul contemporan de securitate, fenomenul crimei organizate transfrontaliere ameninţă din ce în ce mai mult securitatea, siguranţa populaţiei şi economia mondială, devenind un fenomen global fără frontiere sau limite de acţiune, un fenomen transnaţional care nu mai poate fi soluţionat numai prin intervenţia unui stat, ci prin acţiuni coordonate la nivel global, în sistem colaborativ, de consultare internaţională.
I.S.B.N. 978-606-8356-71-6

Cătălin CIOACĂ coord.
Autori : Mihail ORZEAŢĂ, Aurelian RAţIU, Daniela BELU, Bogdan-Cezar CHIOSEAUA, Vlad DUMITRACHE, Mihaela GURANDA,Vasile PRISACARIU

Securitate şi managementul conflictelor

I.S.B.N. 978-606-8356-71-6

În mediul contemporan de securitate, fenomenul crimei organizate transfrontaliere ameninţă din ce în ce mai mult securitatea, siguranţa populaţiei şi economia mondială, devenind un fenomen global fără frontiere sau limite de acţiune, un fenomen transnaţional care nu mai poate fi soluţionat numai prin intervenţia unui stat, ci prin acţiuni coordonate la nivel global, în sistem colaborativ, de consultare internaţională.
2018

Horia LAZĂR
(Editor Adrian LESENCIUC)

Jurnal de front

În preajma decretării mobilizării generale, la 15 august 1916, locotenentul Horia Lazăr era încadrat în Regimentul 2 Vânători, însărcinat cu armătura şi muniţiile Corpului II Armată. Participă, în această calitate, la campania românească din Transilvania şi este luat prizonier în noiembrie 1916, între Azuga şi Predeal. În perioada în care a fost închis în lagărele de prizonieri de la Straslund, Schwarzstadt şi Breesen (Germania), redactează Jurnalul…, mai precis retranscrie pe un caiet dictando evenimentele din primele patruzeci de zile de pe front, începând cu două zile înaintea mobilizării generale. Jurnalul… a fost redactat între 17 nov/ 4 dec 1916 – 12/25 mai 1917, cu un scris îngrijit, refăcând filmul acţiunii de la plecarea din Bucureşti până la retragerea trupelor române, ajunse în Lunca Oltului, în proximitatea localităţilor braşovene şercaia şi Părău. Horia Lazăr revine în ţară în 1919, când preia comanda Batalionului 2 din cadrul Regimentului 2 Vânători de Munte dislocat la Braşov.
   I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

Gl.fl.aer. dr. Gabriel RĂDUCANU

Managementul traficului aerian

I.S.B.N. 978-606-8356-54-9

Managementul traficului aerian defineşte un domeniu de studiu complex, cu multe interferenţe şi determinări care are ca scop principal executarea zborurilor în deplină siguranţă. Aceasta presupune, în primul rând, cunoaşterea situaţiei aeriene obiective în timp real prin cercetarea spaţiului aerian, culegerea şi prelucrarea datelor, formularea şi difuzarea adecvată a informaţiilor. Creşterea în complexitate a traficului aerian, multiplicarea şi diversificarea factorilor implicaţi – furnizori de servicii, utilizatori, beneficiari – determină reconsiderarea problemei accesului la informaţii. În acest sens un rol aparte îl au organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil care au ca scop stabilirea, fundamentarea şi aplicarea unor proceduri de lucru care să asigure transparenţa, obiectivitatea şi oportunitatea informaţiilor.
     I.S.B.N. 978-606-8356-63-1

Eduard-Ionuţ MIHAI

Formarea piloţilor militari.
Trecut, prezent ţi viitor

I.S.B.N. 978-606-8356-63-1

Are actualul sistem de formare a piloţilor din Forţele Aeriene potenţialul de instruire a unei resurse umane capabile să îndeplinească cerinţele specifice operaţiunilor de luptă actuale şi viitoare? Este în măsură acesta să asigure şi să dezvolte absolvenţilor abilităţile indispensabile în operarea aeronavelor de generaţia a patra (F-16 Falcon)? Poate oferi sistemul de instrucţie în zbor o pregătire pe măsura standardelor de formare generate de achiziţia viitoare a unor aeronave de clasă superioară (F-35 Lightning II)? Eficientizarea şi flexibilizarea acestui sistem reprezintă soluţii viabile pentru atingerea acestor deziderate? Aceste întrebări legitime, alături de procesul de transformare şi modernizare a Forţelor Aeriene ale României au determinat abordarea acestei tematici.
I.S.B.N. 978-606-83565-66-2

Marin MARINOV, Zhivo PETROV, Penyo PENEV,Ecaterina Liliana MIRON

I.S.B.N. 978-606-83565-66-2

BASIC PRINCIPLES OF NAVIGATION
I.1. Introduction to navigation.
I.2. Radio waves and antenna parameters
II.1. Coordinate systems, Basic navigation parameters, position on the Earth’s surface, general principles of the Earth’s magnetism, influence of wind and speed.
II.1.1. Coordinate systems.
II.1.2. Wind Triangle or Vector Analysis
II.2. Tracking and approach with VOR/DME.
II.2.1. Tracking With VOR
II.2.2. Time to station.
II.3. Practical exerciSe: PULSE RADAR RANGE CALCULATION
II.3.1. Forms of radar range equation for pulse radar
II.3.2. Range calculator.
II.3.3. Task variants for radar range calculation.
II.3.4. Analysis of influence of some parameters on radar range.
I.S.B.N. 978-606-8356-62-4

Daniela BELU

Bazele managementului

I.S.B.N. 978-606-8356-62-4

Lucrarea conţine partea teoretică a cursului şi aplicaţii ale ştiinţei managementului, sub forma rezolvării unor probleme de optimizare a deciziei manageriale, a studiilor de caz despre practicarea artei conducerii în organizaţia militară, precum şi a rezultatelor unor anchete despre cultura organizaţiei militare, capacitatea de a aplica etica în management şi leadership-ul viitorilor lideri militari, plecând de la dimensiuni precum autenticitatea, congruenţa psihică, încrederea în sine, capacitatea de a nu fi macheavelic şi de a rezista atacului altor manipulatori. Scopul aplicaţiilor este de a le oferi studenţilor militari posibilitatea familiarizării cu instrumentarul verificării cunoştinţelor constând prin rezolvarea unui numar cât mai mare de teste grilă şi de probleme de optimizare a deciziilor în vederea autocunoaşterii şi actualizătii propriilor competenţe, absolut necesare practicii managementului în sistem militar.

Gl.fl.aer.(r.)Vasile BUCINSCHI

TACTICA AVIAŢIEI
Curs universitar

În acest curs – pornind de la legile ţi principiile luptei armate, după trecerea în revistă a aspectelor doctrinare ce guvernează problematica Forţelor Aeriene Române ţi mai apoi a problematicii asociate operaţiilor aeriene în general, abordăm aspectele întrebuinţării în luptă a structurilor tactice din Forţele Aeriene, a unităţilor principalelor categorii de aviaţie: aviaţia de vânătoare, vânătoare bombardament, transport şi elicoptere. Sunt prezentate principalele aspecte prin care putem înţelege modul în care acţionează şi sunt întrebuinţate categoriile de a aviaţie raportate la obiectivele şi misiunile ce le revin. Cursul cuprinde preluări din diferite documentare, traduceri adaptate, precum şi abordări şi interpretări personale ale autorului.

Cornel ARAMĂ

LOGISTICĂ MILITARĂ
Curs –ediţia a II-a (adăugită şi revizuită)

Modificarea permanentă a regulamentelor referitoare la logistică şi domeniile de acţiune ale acesteia necesită o sincronizare permanentă a materiei ce urmează a fi predată atât cu legislaţia în vigoare cât şi cu înţelegerea logisticii ca unul dintre domeniile extrem de importante pe care le vizează strategii NATO. Permanenta modernizare a armatei noastre, precum şi necesitatea ralierii la logistica alianţei nord atlantice au ca efect necesitatea adaptării permanente a cursului de logistică militară la cerinţele actuale.
I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

Diana ILIŞOI

Introducere în universul eticii. De la filosofia morală la etica aplicată

I.S.B.N. 978-606-8356-59-4

Printre marile provocări ale eticii se situează dilemele morale cu care ne confruntăm în concretul existenţial şi dihotomiile din plan teoretic.
Interogaţia fundamentală, de sorginte platoniciană, ce constituie sursa oricărei reflecţii în domeniul eticii este: cum să trăim? În jurul acestei întrebări se coagulează lucrarea de faţă, prin abordarea temelor majore ale găndirii umane în domeniul eticii.
I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

Cornel ARAMĂ

”ECO” utilizarea automobilelor militare

I.S.B.N. 978-606-8356-57-0

În analiza tehnică a evenimentelor de trafic s-a observat importanţa abordării acestora prin prisma psihologiei conducătorului auto în condiţiile concrete din stradă dar, ca element de noutate, autorul simte nevoia de a trata subiectul prin metode mai puţin convenţionale şi, în acelaşi timp, mult mai uşor de înţeles de către subiecţii principali analizaţi, şoferii. Acest aspect are o importanţă covârşitoare asupra exploatării de tip ECO a autovehiculelor, mai ales că, de foarte multe ori, i se acordă o importanţă destul de redusă, fiind pur şi simplu neglijat. Iată motivul prezenţei unui capitol special dedicat unor elemente neconvenţionale de psihologie a conducătorilor auto.
2017
I.S.B.N. 978-606-8356-49-5

Cosmina-Oana ROMAN

English for air force students

I.S.B.N. 978-606-8356-49-5

Curs de limba engleză pentru studenţii militari. Conţine termeni specifici armei aviaţie, utilizaţi în comunicarea militară NATO.

Marian OANA, Vasile ŞANDRU

Tunul antiaerian automat calibru 57 mm S-60

Volumul II
Serviciu de luptă la material

Cătălin CIOACĂ

Tehnică militară şi sisteme de armament Modului rachete.
Note de curs.

Disciplina Tehnică militară şi sisteme de armament are drept scop familiarizarea studenţilor cu sistemele de armament şi tehnica militară care se află în înzestrarea armatei României, noile tehnologii şi modul de ducere a războiului, sisteme de artilerie (de bord, antiaeriană, terestră şi navală), sisteme de rachete (antiaeriene, terestre, navale şi de bord), sisteme de radiolocaţie, construcţia şi funcţionarea muniţiilor, metode de analiză multicriterială.
I.S.B.N. 978-606-8356-47-1

Adrian LESENCIUC

Comunicarea pe înţelesul comandanţilor
Exerciţii şi aplicaţii

I.S.B.N. 978-606-8356-47-1

ştiinţele comunicării şi ştiinţele militare converg, iar regulamentele militare generale sunt în foarte mare măsură şi manuale de comunicare. În lucrare sunt tratate diferit temele comune celor două domenii de cunoaştere, prin proiectarea a patru seturi a câte nouă întrebări, pe teme generale de comunicare, cu aplicabilitate directă în domeniul militar. În plus, fiecăruia dintre cele patru capitole de interes i s-a ataşat câte un studiu de caz, care să adâncească problematica aplicabilităţii teoriilor şi modelelor teoriilor comunicării în mediul militar.
I.S.B.N. 978-606-8356-50-1

Vasile ŞANDRU

Cunoaşterea aparaturii optice din înzestrarea subunităţilor de apărare aeriană cu baza la sol şi a sistemului de evaluare a tragerilor antiaeriene

I.S.B.N. 978-606-8356-50-1

2016
I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

George NICOLAE, Ecaterina Liliana MIRON

Televiziune. Analog , Digital , Înaltă definiţie şi 3D

I.S.B.N. 978-606-83565-44-0

Lucrarea, ce se adresează atât studenţilor, masteranzilor cât şi celor interesaţi de domeniu, prezintă elementele fundamentale ale televiziunii analogice, digitale standard, de înaltă definiţie şi a televiziunii 3D. Tratarea teoretică este completată cu cerinţe ale standardelor în domeniu şi este însoţită de exemplificări practice referitoare la modalităţile de implementare.
I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

Ion DINESCU

Grafică asistată de calculator. Aplicaţii

I.S.B.N. 978-606-8356-41-9

Lucrarea pune la dispoziţia studenţilor elementele fundamentale ale desenului tehnic şi ale programului AutoCAD.
2016 Note de curs

Vasile PRISACARIU, Marius CĂLIN

Aerodromuri.

Note de curs

Lucrarea sintetizează cunoştinţele teoretice de bază referitoare la amenajarea aerodromurilor militare. Lucrarea prezintă informaţii introductive concise din domeniul terenurilor de zbor, aerodromurilor şi infrastructurilor de aerodrom.
I.S.B.N. 978-606-83565-43-3

Daniela BELU

Case study in the military organizational management

I.S.B.N. 978-606-83565-43-3

Culegere de studii în limba engleză în domeniul Managementul organizaţiei.
2015
978-606-83565-33-4

Marian PEARSICĂ, Laurian GHERMAN

Propagarea undelor electromagnetice

I.S.B.N. 978-606-83565-33-4

Lucrarea urmăreşte două obiective principale: pe de o parte prezentarea bazelor teoretice, fizico-matematice, privind radiaţia şi propagarea undelor electromagnetice atât în spaţiul liber cât şi în ghiduri de undă şi pe de altă parte, studiul liniilor electrice, ca exemplu de propagare ghidată a undelor electromagnetice.
978-606-8356-35-8

Vasile PRISACARIU, Oliver-Elefterie CIUICĂ

Aeronave de şcoală şi antrenament Vol. 1

I.S.B.N.:978-606-8356-35-8
2015

Scopul principal al lucrării este să prezinte cititorilor informaţii iniţiale despre procesele de instruire cu aeronavele de şcoală şi antrenament, cu privire la istoria şi evoluţia acestor tipuri de aeronave, noţiuni despre securitatea şi performanţele de zbor, pregătirea teoretică şi exerciţiile de zbor.
978-606-83565-30-3

Adrian LESENCIUC

Introducere în arta militară

I.S.B.N. 978-606-83565-30-3

Lucrarea rezumă principalele modele, teorii şi paradigme ale gândirii militare universale şi propune o repoziţionare în raport cu determinarea nomologică a acţiunilor militare actuale. Lucrarea serveşte nu numai studenţilor militari de la programele de studii încadrate în domeniul „ţtiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, ci şi specialiştilor, teoreticienilor şi practicienilor militari, interesaţi de dinamica paradigmelor din câmpul de studii al ştiinţelor militare.
2015 Note curs

Vasile ţANDRU, Adrian BACIU, Marian OANA

Cunoaşterea sistemelor de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)

Note de curs

HSAM (High Surface-to-Air Missile) sunt sisteme mobile, capabile să acţioneze în orice condiţii meteo, cu bătaie mare (>75 Km.) la înălţimi mici, medii şi mari (până la 30 Km.), putând să angajeze mai multe ţinte aerodinamice simultan. De asemenea dispun de capacităţi de combatere a rachetelor balistice tactice. Unitatea poate acţiona independent sau poate fi integrată într-un sistem de apărare aerian şi condusă (controlată) dintr-un centru de comandă-control automatizat, nededicat sistemului.
2015 Note curs

Diana ILIţOI

Propedeutică Cultură şi interculturalitate Educaţie multiculturală

Note de curs

Un precept retoric ne recomandă „Înainte de toate precizează-ţi termenii”, recomandare benefică, mai ales atunci când operăm cu concepte vagi şi imprecise, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al sferei de aplicaţie. Este şi cazul nostru. Conceptele vehiculate de ştiinţele socio-umane intră în această categorie, fapt dovedit de diversitatea accepţiunilor pe care le suportă.
2015 Note curs

Cătălin CIOACĂ

Tehnică militară şi sisteme de armament. Modulul artilerie

Note de curs

În realizarea lucrării autorul a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: familiarizarea studenţilor cu terminologia de specialitate; înţelegerea corectă a înzestrării şi întrebuinţării sistemelor de artilerie în concordanţă cu cerinţele misiunii; formarea unui sistem de cunoştinţe, raţionamente şi judecăţi necesare înţelegerii funcţionării de ansamblu a tehnicii de artilerie specifice forţelor terestre, aeriene şi navale; rezolvarea unor probleme de integrare, interoperabilitate şi analiză a performanţelor ale sistemelor de armament din înzestrarea Armatei României, dar şi din alte state membre sau non-membre NATO.
2015 Note curs

CÎRCIU Ionică, CIUICĂ Oliver, MIHAI Eduard, CIOACĂ Cătălin

Armament de bord şi mijloace de salvare

Note de curs-2015

Lucrarea conţine informaţii despre armamentul automat (clasic) de aviaţie, armamentul reactiv de aviaţie, armamentul de bombardament, tunul GS-23, rachete, scaunul de catapultare MKRU-10-1, L.G.B, muniţii dirijate prin laser.
2015 Note curs

CIUICĂ Oliver, MIHAI Eduard

Meteorologie aeronautică

Note de curs-2015

Meteorologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul atomosferei şi a fenomenelor din atmosferă. Lucrarea prezintă atât informaţii generale despre meteorologie cât şi influenţa fenomenelor meteorologice periculoase asupra zborului.
2015 Note curs

GHERMAN Laurian

Sisteme automate

Note de curs-2015

În domeniul apărării antiaeriene se utilizează dispozitive automate pentru dirijarea focului artileriei antiaeriene, a rachetelor antiaeriene, a armamentului avioanelor de vânătoare, etc. Se mai întâlnesc dispozitive automate pentru centralizarea şi transmiterea informaţiilor despre situaţia aeriană care afectează teritoriul ţării.
2015 Note curs

STRÎMBU Constantin

Introducere în reţelele de calculatoare

Note de curs-2015

Lucrarea conţine noţiuni introductive privind reţelele de calculatoare.
2015 Note curs

STRÎMBU Constantin

Microunde

Note de curs-2015

Lucrarea conţine informaţii de specialitate despre Linii de transmisie şi Ghiduri de undă.
2015 Note curs

PEARSICĂ Marian, GHERMAN Laurian

Compatibilitate electromagnetică

Note de curs-2015

Lucrarea se adresează studenţilor militari dar este utilă şi specialiştilor militari, deoarece incompatibilitatea electromagnetică, întreţinută în mod intenţionat, poate conduce la neutralizarea sistemelor de dirijare a armamentului, a sistemelor de radionavigaţie, la abateri ale rachetelor de la traiectoriile calculate, cât şi la defecţiuni ale tehnicii de calcul şi de radiolocaţie.
2014
978-606-8356-22-8

Cristian ENE, Cătălin CIOACĂ

Rachete antiaeriene autodirijate Vol. 1

I.S.B.N.:978-606-8356-22-8
2014

Lucrarea prezintă elemente teoretice referitoare la autodirijarea rachetelor şi prezintă cele mai răspândite complexe de rachete antiaeriene autodirijate, furnizând la final o metodă de evaluare a acestora.
978-606-8356-23-5

Laurian GHERMAN

Războiul electronic în era informaţională

I.S.B.N.:978-606-8356-23-5
2014

Lucrarea prezintă evoluţia războiului în era informaţională (războiul informaţional şi războiul electronic), măsurile specifice de război electronic (măsurile de sprijin electronic–ESM, contramăsurile electronice-ECM, măsurile de protecţie electronică-EPM) şi activităţi specifice de război electronic.
978-606-8356-28-0

Marian PEARSICĂ, Ionică CÎRCIU

Sisteme optoelectronice de cercetare şi dirijare la bordul aeronavelor

I.S.B.N.:978-606-8356-28-0
2014

Scopul acestei lucrări este cunoaşterea elementelor fundamentale care stau la baza funcţionării dispozitivelor optoelectronice şi a principalelor aplicaţii ale acestora în tehnica de aviaţie. Este prezentată, într-o tratare unitară, o introducere în problematica generală a dispozitivelor optoelectronice cu semiconductori şi a laserilor, insistându-se pe aplicaţiile specifice acestora.
978-606-8356-27-3

Cornel ARAMĂ

Logistică militară. Curs

I.S.B.N.:978-606-8356-27-3
2014

Lucrarea conţine noţiuni de planificare şi conducere logistică, aprovizionare, mentenaţă, sprijin medical, contractare şi domenii conexe ale logisticii militare
978-606-8356-26-6

Ionică CÎRCIU

Echipamentul radioelectronic al avionului IAK-52 Îndrumar de laborator

I.S.B.N.:978-606-8356-26-6
2014

Lucrarea este un îndrumar de laborator pentru studenţii militari. Prezenţa pe avion a staţiei radio, a staţiei de intercomunicaţie, a complexului aparaturii de pilotaj şi navigaţie, a flapsului, a trenului de aterizare escamotabil cu roţi cu frână, dă posibilitatea studenţilor piloţi să-şi formeze deprinderile necesare de folosire a aparaturii şi instalaţiilor cu care sunt dotate avioanele moderne.
2013
978-606-8356-16-7 Vasile ŞANDRU, Ionuţ MAXIM
Teoria tragerilor antiaeriene
I.S.B.N.: 978-606-8356-16-7 2013
2013
"Teoria tragerilor antiaeriene" este un curs organizat pe doua dimensiuni: una teoretica, ce vizeaza în principal familiarizarea studentilor cu principalele concepte, teorii si modele de interpretare moderna a tragerilor antiaeriene si una practica ce vizeaza dobândirea de catre studenti a unor cunostinte ce urmeaza a fi utilizate în cadrul practicii de specialitate, finalizata prin tragerile de instructie.
S-60 Marian OANĂ, Vasile ŞANDRU, Cristian ENE
Tunul antiaerian automat calibru 57 mm S-60
Volumul I, Descriere tehnica
2013
Tunul antiaerian automat calibrul 57 mm S-60 este destinat pentru: - executarea tragerilor asupra tintelor aeriene la distante pâna la 4800 m, când lucreaza cu corectorul automat si la distante pâna la 6000 m, când lucreaza cu complexul radiotehnic pentru trageri (C.R.T.); - executarea tragerilor prin ochire directa împotriva tintelor terestre (tancuri, masini blindate, autotunuri etc.) si de la suprafata apei, la distante pâna la 2000 m, întrebuintând proiectile perforante; - apararea aeriana a trupelor care se afla în mars.
978-606-8356-13-6 Ovidiu MOŞOIU, Ion BĂLĂCEANU
Managementul acţiunii militare
Curs I.S.B.N.: 978-606-8356-13-6
2013
Termenul de acţiune militară este asociat activităţilor şi măsurilor planificate şi desfăşurate de diferite structuri militare, într-un mediu operaţional schimbător, utilizând tehnica şi armamentul din dotare, coordonate de comandantul militar singurul abilitat să ia decizii în vederea îndeplinirii misiunilor la nivel strategic, operativ şi tactic
978-606-83565-14-3 Adrian LESENCIUC
Operaţiile mass-media. Echilibrul instabil dintre logica militară şi logica media
I.S.B.N.: 978-606-83565-14-3
2013
Operaţiile mass-media (MEDIA OPS) constau în activităţi planificate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşurate la toate nivelurile în scopul informării publice oportune, corecte şi eficiente.
978-606-8356-08-2 Corneliu SCURT, Mădălin SLĂNICEANU
CONDIŢIA FIZICĂ Indicator al calităţii vieţii
I.S.B.N.: 978-606-8356-08-2
2013
Evaluarea randamentului celor ce practică exerciţiile fizice este o acţiune ritmică şi constantă, impusă de natura activităţilor prin care vor fi cunoscute permanent nivelul posibilităţilor şi măsurile care vor fi întreprinse pentru optimizarea randamentului acestora.
978-606-8356-10-5 CORNEL ARAMĂ
Procedee şi tehnici „ECO” pentru optimizarea conducerii automobilelor militare şi civile
I.S.B.N.: 978-606-8356-10-5
2013
Principalii factori generatori de accidente de automobile sunt omul, maşina şi mediul. Dacă din punctul de vedere al ultimelor două domenii s-au obţinut rezultate pozitive ca urmare a preocupării permanente de ridicare a performanţelor şi indicilor de securitate ale autovehiculelor şi infrastructurii rutiere, factorul uman nu a „ţinut pasul” cu progresul tehnic. Astfel a apărut un nou concept de educare a conducătorilor auto, acela denumit „eco-driving”.
978-606-8356-12-9 Ovidiu MOŞOIU, Ion BĂLĂCEAN
Tehnică militară şi sisteme de armament destinate apărării antiaeriene
I.S.B.N.: 978-606-8356-12-9
2013
Conţinutul manualului este structurat pe mai multe teme pornind de la specificaţiile de bază pentru rachetele balistice şi cele antiaeriene cu bătaie medie şi mare, trecând prin explicarea principalelor caracteristici şi a modului de funcţionare ale celor mai importante complexe de rachete şi tunuri antiaeriene existente la ora actuală în dotarea armatelor moderne, explicând sistemul actual de supraveghere aeriană şi diferite sisteme automatizate de conducere a acţiunilor şi a focului antiaerian, până la problemele ce ţin de organizarea şi funcţionarea sistemului integratat de apărare antiaeriană şi antirachetă NATO-NATINADS precum şi de obligaţiile României ca stat membru NATO şi UE
978-606-8356-15-0 Ion DINESCU
Managementul schimbării sistemelor de luptă
I.S.B.N.: 978-606-8356-15-0
2013
A înţelege schimbarea şi a subravieţui presupune adaptarea la procesul de schimbare. Lucrarea prezintă elemente privind managementul organizaţiei militare, managerul organizaţiei militare, structuri, activităţi şi acţiuni ale organizaţiei militare, sisteme tehnice de luptă, schimbarea sistemelor de luptă şi managementul schimbării sistemelor de luptă.
2012
978-606-8356-11-2 Oana-Andreea PÎRNUŢĂ
MILITARY ENGLISH ACQUISITION. WORD-BUILDING SKILLS
I.S.B.N.: 978-606-8356-11-2
2012
Lucrarea se adresează în principal studenţilor militari şi conţinutul celor 15 lecţii se bazează pe Glosarul de termeni şi definiţii NATO.
978-606-8356-02-0 BOGDAN MUNTEANU
Matematică aplicată. Culegere de probleme.
Volumul I
I.S.B.N.: 978-606-8356-02-0
2012
Culegerea se referă la trei secţiuni importante ale matematicii: ecuaţii diferenţiale şiruri şi serii numerice şiruri şi serii de funcţii. Autorul propune la începutul fiecărui capitol şi probleme cu rezolvări minuţioase, ceea ce contribuie în mod esenţial la o însuşire mai bună de către studenţi a metodelor studiate în cadrul prelegerilor.
978-606-8356-04-4 BELU DANIELA
Bazele managementului.
I.S.B.N.: 978-606-8356-04-4
2012
Cursul „Bazele managementului” conţine partea teoretică a managementului constând în tratarea principiilor, competenţelor şi conceptelor fundamentale, universal valabile, care dau liderilor puterea de a depăşi obstacole din viaţa personală/organizaţională, prin conştientizarea/valorificarea leadership-ului ca potenţial individual de a produce rezonanţă în cadrul grupurilor, transformând încercările/dificultăţile în trepte către succesul viitor
978-606-8356-00-6 SZABÓ MIHAIL
Pregătirea fizică a piloţilor
I.S.B.N.: 978-606-8356-00-6
2012
Lucrarea prezintă probleme fundamentale ale domeniului, precum conturarea personalităţii viitorului pilot, caracteristicile pregătirii fizice a piloţilor din diferite ţări şi din România, strategii didactice privind pregătirea fizică şi un experiment psiho-pedagogic privind pregătirea fizică a piloţilor.
2011
978-973-8415-87-4 Mircea VODĂ, Gheorghe MAXIM
Protecţia forţei şi sprijinul logistic al acţiunilor/operaţiilor de supraveghere a spaţiului aerian.
Curs
I.S.B.N.: 978-973-8415-87-4
2011
În elaborarea acestui curs s-a avut în vedere faptul că acţiunile de supraveghere a spaţiului aerian reprezintă o parte importantă a acţiunilor din câmpul informaţional şi anume acea parte care se referă la cunoaşterea situaţiei aeriene, prevenirea surprinderii în cazul unor agresiuni sau acţiuni ostile din aer, precum şi la asigurarea majorităţii informaţiilor necesare conducerii componentei verticale a operaţiei, influenţând în mare măsură acţiunile tuturor forţelor participante la operaţii, indiferent de nivel.
978-973-8415-86-7 Daniela BELU
Managementul organizaţiei militare.
Vol II.
Aplicaţii
I.S.B.N.: 978-973-8415-86-7
2011
Volumul conţine aplicaţii sub formă de studii de caz despre practica managementului în toate tipurile de organizaţii, inclusiv în organizaţia militară, teste grilă şi teste psihologice, care-şi propun măsurarea talentelor competiţionale, mentale şi relaţionale, absolut necesare practicării managementului în sistemul militar.
978-973-8415-96-6 Diana ILIŞOI, Mihaela GURANDA
Psihologie. Culegere de întrebări tip grilă.
I.S.B.N.: 978-973-8415-96-6
2011
Culegerea se adresează tinerilor interesaţi de cariera militară, fiind utilă pentru susţinerea examenului de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior.
978-973-8415-88-1 Ion DINESCU
Tehnologia materialelor.
Indrumar pentru lucrări de laborator
I.S.B.N.: 978-973-8415-88-1
2011
Lucrarea se adresează în special studenţilor Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, dar ea poate fi utilizată şi de către studenţii de la facultăţile tehnice, dar şi de specialiştii din cercetare, proiectare şi producţie care activează în domeniul ingineriei materialelor. Acest îndrumar urmăreşte să pună la dispoziţia studentului principalele tipuri de materiale utilizate în tehnica militară, proprietăţile lor, dar îl obligă, în acelaşi timp, la studiu individual intens pentru completarea şi consolidarea cunoştinţelor.
978-973-8415-85-0 Mihaela GURANDA
Introducere în teoria curriculumului.
Curs
I.S.B.N.: 978-973-8415-85-0
2011
Lucrarea face analiza paradigmelor înregistrate la nivelul teoriei curriculumului, precum şi a principalelor direcţii de acţiune şi cercetare didactică, prezintă instrumentele necesare pentru valorificarea curriculumului la nivelul învăţământului românesc.
978-973-8415-93-5 Ion DINESCU
Tehnologia materialelor.
Procedee tehnologice
Ediţia a II-a
I.S.B.N.: 978-973-8415-93-5
2011
Volumul prezintă principalele procedee tehnologice folosite pentru obţinerea şi prelucrarea materialelor:-procedee tehnologice folosite pentru obţinerea metalelor şi aliajelor din minereuri, -procedee tehnologice folosite pentru obţinerea pieselor prin turnare, -procedee tehnologice folosite pentru sudarea, lipirea şi tăierea termică a metalelor şi aliajelor, -procedee tehnologice de prelucrare dimensională prin aşchiere
978-973-8415-95-9 Mihaela SMEADĂ
Fizica. Curs.
Ediţia a II-a
I.S.B.N.: 978-973-8415-95-9
2011
Cursul conţine în prima parte elemente de mecanică clasică relativistă, nerelativistă precum şi noţiuni de mecanică analitică. Partea a doua cuprinde elemente de termodinamică şi fizică statică, urmărind deosebirea dintre punctul de vedere fenomenologic şi cel microscopic şi totdată limitele fizicii clasice în explicarea unor fenomene, de unde decurge necesitatea introducerii unor ipoteze noi în fizică.
978-973-8415-96-6 PEARSICĂ Marian, BIDIAN Dan, BABONEA Marcel
Electrotehnică.
Culegere de probleme
Ediţia a II-a
I.S.B.N.: 978-973-8415-96-6
2011
Lucrarea conţine 300 de probleme din capitolele: electrostatica, electrocinetica şi circuite electrice liniare în regim permanent sinusoidal. Problemele prezentate la fiecare capitol sunt grupate în probleme rezolvate şi probleme propuse spre rezolvare, pentru care se dau rezultatele calculelor şi indicaţii metodologice. Culegerea de probleme este elaborată în sistemul internaţional de unităţi de măsură, fiecare capitol fiind precedat de un breviar care cuprinde legile şi teoremele principale pe care se bazează capitolul.
978-973-8415-97-3 Ion DINESCU
Tehnologia materialelor.
Materiale tehnologice
Ediţia a II-a
I.S.B.N.: 978-973-8415-97-3
2011
Volumul prezintă proprietăţile şi domeniile de utilizarea ale unor materiale metalice şi nemetalice, alături de câteva elemente privind uzarea şi recondiţionarea pieselor:1.proprietăţi ale metalelor şi aliajelor, 2.aliaje amorfe, 3.materiale conductoare şi rezistoare, 4.materiale electroizolante, 5.materiale semiconductoare, 6.materiale magnetice, 7.materiale nemetalice, 8.uzarea şi recondiţionarea pieselor
2010
978-973-8415-82-9 Constantin ZAHARIA, Gabriel-Florin MOISESCU, Dumitru DINU
Elemente de ştiinţă şi artă militară.
Note de curs
I.S.B.N.: 978-973-8415-82-9
2010
De-a lungul ultimelor decenii, domeniul militar a căpătat noi valenţe ştiinţifice şi tehnice, specifice unui adevărat „fenomen”. Studiul acestui fenomen revine ştiinţei militare care clarifică/identifică şi fundamentează bazele teoretico-metodologice ale acţiunilor militare. Prezentul curs se adresează studenţilor din Academia Forţelor Aerine „Henri Coandă” pentru înţelegerea şi clarificarea cunoştinţelor de bază proprii ştiinţei militare.
978-973-8415-80-5 Mihaela GURANDA
Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei
I.S.B.N. 978-973-8415-80-5
2010
Lucrarea, organizată în două mari părţi, abordează problemele fundamentale ale educaţiei: prima parte se referă la sistemul ştiinţelor educaţiei şi evoluţia pedagogiei ca ştiinţă, trecând prin dilema care a străbătut devenirea sa, aceea de a fi ştiinţă sau artă. Partea a doua aduce în discuţie problemele specifice educaţiei, abordând aspecte legate de fundamentele, factorii, funcţiile, formele, finalităţile educaţiei şi noile perspective ale acesteia.
978-973-8415-75-1 Mihail ORZEAŢĂ
Managementul acţiunilor militare în secolul XXI
I.S.B.N. 978-973-8415-75-1
2010
Acţiunile militare sunt influenţate de o multitudine de factori, ale căror efecte sunt, de multe ori, decisive. Din acest motiv, înainte de a lua o decizie referitoare la obiectivul (scopul), modul de desfăşurare a forţelor (procedee de acţiune, direcţia şi zona de concentrare a efortului, ritmul de ducere a acţiunii, durata estimată până la obţinerea rezultatului planificat/dorit), forma de luptă adoptată, momentele decisive (începerea acţiunii, utilizarea rezervelor) trebuie efectuată o analiză aprofundată a mediului de confruntare.
978-973-8415-72-0 Lavinia GAVRILĂ
Mecanica solidului deformabil. Indrumar de laborator
I.S.B.N. 978-973-8415-72-0
2010
Lucrarea prezintă noţiuni fundamentale privind mecanica solidului deformabil, principalele mijloace de măsurare utilizate în laborator, relaţia între tensiuni şi deformaţii, structuri de rezistenţă din materiale compozite utilizate în tehnica de aviaţie.
978-973-8415-73-7 Daniela BELU
Managementul organizaţiei militare. Vol.I Curs.
I.S.B.N. 978-973-8415-73-7
2010
Acest curs se adresează în principal studenţilor militari, încercând să dezvăluie multitudinea nivelurilor de complexitate într-o conducere eficace şi eficientă.
978-973-8415-77-5 Adrian LESENCIUC
Teoria comunicării
I.S.B.N. 978-973-8415-77-5
2010
Lucrarea este utilă celor ce intră în contact cu această nouă disciplină, în special studenţilor militari şi presupune o trecere în revistă a aparatului conceptual, modelelor, teoriilor şi paradigmelor comunicaţionale, inclusiv modele şi teorii ale comunicării în masă.
978-973-8415-64-5 Bogdan MUNTEANU
Matematică aplicată. Culegere de probleme Volumul I
I.S.B.N. 978-973-8415-64-5
2010
Primul volum al culegerii de probleme este structurat pe trei capitole: Ecuaţii diferenţiale, Şiruri şi serii numerice, Şiruri şi serii de funcţii. Fiecare capitol este structurat pe două capitole: partea teoretică şi partea aplicativă de probleme rezolvate şi propuse. Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor militari de la Facultatea de Management Aeronautic prezentând în acelaşi timp interes şi pentru studenţii din mediul universitar civil.
978-973-8415-79-9 Diana ILIŞOI
Sociologie.Psihologie socială. Note de curs
I.S.B.N. 978-973-8415-79-9
2010
Atât sociologia cât şi psihologia socială, au căpătat treptat statutul de ştiinţă, iniţial prin extinderea metodelor de cercetare ştiinţifică dezvoltate în ştiinţele naturii şi aplicate la analiza fenomenelor psihosociale, fără a avea însă precizia acestora. Studiul comportamentului uman, individual şi colectiv, studiul societăţii, impun crearea unui aparat metodologic propriu, ale cărui rezultate au un caracter probabilistic.
2009
978-973-8415-69-0 Ovidiu MOŞOIU, Vasile MARIN , Ion BĂLĂCEANU
Metodica instruirii militare de bază
I.S.B.N. 978-973-8415-69-0
2009
Având o importanţă fundamentală în formarea militarului ca potenţial luptător, bine pregătit pentru a face faţă cu succes câmpului modern de luptă, procesul transmiterii şi însuşirii cunoştinţelor şi procesul formării şi perfecţionării deprinderilor se întrepătrund, contribuind, prin forme şi modalităţi specifice, la competenţa profesională a militarilor.
978-973-8415-60-7 Mircea BOŞCOIANU
Managementul acţiunii militare. Curs
I.S.B.N. 978-973-8415-60-7
2009
Este un curs universitar, util studenţilor şi masteranzilor, în care se definesc şi se prezintă principiile de bază ale acţiunii militare, concepţia, proiectarea şi realizarea dispozitivului forţelor.
978-973-8415-71-3 Vasile MARIN
Sisteme şi doctrine politico-militare
I.S.B.N. 978-973-8415-71-3
2009
Lucrarea se adresează în special studenţilor, cu scopul declarat de a oferi posibilitatea înţelegerii, îndeosebi a problematicii politologiei, a relaţiei dintre politic şi militar precum şi a sistemului conceptual ce fundamentează acţiunea militară, în general, şi acţiunea aeriană în special.
978-973-8415-61-4 Liliana MIRON, Mihai MIRON, Gheorghe PANĂ
Electronica.Curs.Vol I.
I.S.B.N. 978-973-8415-61-4
2009
Lucrarea se adresează studenţilor dar şi tuturor celor interesaţi de domeniul abordat, încercând să constituie un ghid util în însuşirea cunoştinţelor de bază ale electronicii şi un suport al cunoştinţelor transmise la cursul de profil.
978-973-8415-68-3 Mihail ORZEAŢĂ
Managementul resurselor de apărare
I.S.B.N. 978-973-8415-68-3
2009
Lucrarea are ca principal obiectiv transmiterea cunoştinţelor necesare studenţilor militari pentru a înţelege procesele informaţional-decizionale la nivel strategic.
978-973-8415-66-9 Daniela BELU
Economie
I.S.B.N. 978-973-8415-66-9
2009
Lucrarea îşi propune abordarea unor probleme cu semnificaţie generală cum sunt: ocuparea resurselor de muncă, echilibrul şi dezechilibrul economic, asigurarea echilibrului dintre cererea agregată şi oferta agregată prin procese de creştere economică şi dezvoltare economică durabilă.