DEPARTAMENTUL DE AVIAŢIE
Cdor. conf.univ.dr.ing. Ionică CÎRCIU
Cdor conf.univ. dr. Eduard-Ionuţ MIHAI
Instructor superior Cpt.cdor. Mihai-Dan DEAŞ
Conf.univ.dr.ing. Doru LUCULESCU
Şef lucrari dr.ing. Vasile PRISACARIU
Lector.univ.dr.Jănel TĂNASE
Lector.univ.dr. Adrian PITICAR
Lector.univ.dr.Cornelia-Anca HARABAGIU
LABORATOARE ŞI SĂLI DE SPECIALITATE
-Laborator de avionică şi armament de bord
-Laborator de navigaţie aeriană
-Laborator de meteorologie
-Laborator de sisteme tehnice pentru aeronave
-Laborator de aerodinamică şi mecanica zborului
-Laborator de mecanisme şi elemente cinematice de aviaţie