GALERIA COMANDANŢILOR

Moisescu

General de flotilă
aeriană prof.univ.dr.
Vasile BUCINSCHI

2014-2017

Moisescu

General de flotilă
aeriană prof.univ.dr.
Gabriel-Florin MOISESCU

2007-2014

Marin

Col.prof.univ.dr.
Vasile MARIN

2006 - 2007

Zaharia

General maior
prof.univ.dr.
Constantin ZAHARIA

2002 - 2006

mandu

General maior
prof.univ.dr.
Petrişor MANDU

1995-2002

LOCŢIITORI
Comandor Mircea VODĂ 2009-2017
Comandor Marian MILEA 2006-2008
Colonel prof.univ.dr. Vasile MARIN 1995-2006

PRORECTORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
Colonel prof.univ.dr. Marian PEARSICĂ 2008-2017
Colonel prof.univ.dr. Stelian PÂNZARU 2004-2008
Comandor prof.univ.dr. Traian ANASTASIEI 2000-2004
Comandor prof.univ.dr. Jan GAVRILĂ 1995-1999

PRORECTORI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Lt.col. conf.univ.dr. Laurian GHERMAN 2012-2017
Comandor prof.univ.dr.ing. Mircea BOŞCOIANU 2010-2012