CUVÂNTUL RECTORULUI (COMANDANTULUI)
ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ"
LA ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

General de flotilă aeriană conf.univ.dr. Gabriel RĂDUCANU

     Societatea românească trece printr-o perioadă de schimbări calitative profunde, în contextul continuelor reaşezări în mediul regional de securitate. Este şi motivul ppentru care vă rog să îmi permiteţi să aduc în dezbatere, la începutul acestui an universitar cu deosebită însemnătate în viaţa Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, rolul educaţiei şi al instruirii în formarea dumneavoastră ca viitori ofiţeri ai Armatei României şi ai Forţelor Aeriene.

     În Strategia Naţională de Apărare a ţării, a cărei orizont de aplicare se închide în acest an, prima dintre direcţiile de acţiune este cea focalizată asupra capacităţii naţionale de apărare, continuării procesului de reformă, înzestrare şi modernizare, consolidării parteneriatelor strategice, atingerii unor standarde de performanţă în ceea ce priveşte Armata României. Nu voi insista asupra altor dimensiuni din această strategie, cu excepţia celei educaţionale, căreia i s-a alocat pentru prima dată un rol bine definit.

     Privind din această perspectivă, vom înţelege că rolul acestei instituţii de învăţământ universitar militar, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, este pe de o parte, de a pune în aplicare proiecţia strategică privitoare la dimensiunea apărării efective, pe de alta de a traduce în termeni operaţionali şi tactici ceea ce în termenii strategiei este definit drept „dezvoltarea unui sistem intelectual creativ”.

     Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” are rolul, în acord cu aceste documente proiective la nivel strategic, să se angajeze în reproiectarea curriculară în acord cu actualele cerinţe de pregătire, în stimularea cercetării ştiinţifice şi în dezvoltarea culturii de securitate. Pentru a putea răspunde acestor cerinţe fireşti ale societăţii româneşti şi ale sistemului naţional de securitate, Academia trebuie să fie locul în care să se prefigureze direcţiile viitoare de acţiune, în care să se pregătească viitorii ofiţeri ai Armatei Române în cele mai bune condiţii de instruire.

Dragi studenţi,
     Trăim alături de dumneavoastră emoţia începutului de an universitar, cu speranţe şi cu o încărcătură deosebită, dar şi cu gândul responsabilităţii privind educarea şi formarea dumneavoastră ca viitori ofiţeri apărători ai spaţiului aerian al României. Lăsând la o parte emoţiile inerente, în special pentru studenţii din anul întâi, este momentul ca fiecare dintre noi, cei responsabili în educarea tinerei generaţii să ne asumăm acest rol şi să facem totul pentru a-l realiza.

     La nivelul academiei suntem în plin proces de recondiţionare a infrastructurii de învăţământ. Trebuie să înţelegem că învăţământul militar din Academia Forţelor Aeriene, realizat sub patronajul spiritual al ilustrului inventator Henri Coandă, este şi va rămâne pentru noi, cadrele didactice universitare militare şi civile, cea mai mare responsabilitate pentru educarea, instruirea şi formarea dumnavoastră.

     De aceea, conducerea academiei ne angajăm să facem tot ce este posibil pentru ca forurile decizionale să înţeleagă aşa cum noi am înţeles că punerea studentului în centrul întregului proces de instruire este misiune fundamentală şi că eforturile de instruie a viitorilor ofiţeri ai Forţelor Aeriene trebuie să fie eforturile comune ale Armatei României.

     Anul viitor, Academia va împlini 25 de ani de când învăţământul militar superior din Forţele Aeriene s-a coagulat în această instituţie.

     Aceşti ani de eforturi de reformare, consolidare, confirmare, sunt totodată ani în care, pe plan naţional sau internaţional, instituţia s-a impus prin performanţă. Acest lucru se datorează corpului profesoral de elită, cadrelor militare cu experienţă din instituţie, dar şi unei anumite stabilităţi structurale şi de personal. Putem spune, într-un fel, că reforma învăţământului militar universitar s-a realizat prin aceste categorii de personal dedicat formării şi că, pe de altă parte, cadrele didactice din Academia Forţelor Aeriene sunt, prin rezultatele muncii lor, garantul înţelegerii şi punerii în operă a dimensiunii educaţionale a strategiei naţionale de apărare. Când ne raportăm la o instituţie de învăţământ superior luăm în discuţie în primul rând stabilitatea ei, capacitatea ei de a răspunde tuturor provocărilor.

Dragi părinţi,
     În numele meu în calitate de rector al comunităţii academice, vă rog să aveţi încredere că lăsaţi în grija şi responsabilitatea noastră viitorul Forţelor Aeriene, pe care il vom forma şi educa cu dragoste de ţară şi de neam şi le vom insufla ideea de responsabilitate pentru a fi mândri permanent, de părinţi, de comandanţi, de ei şi de realizările lor. Vă promitem dumneavoastră, dragi studenţi şi dumneavoastră dragi părinţi că nu vom da nici un pas înapoi, când este vorba de pregătirea, instruirea şi educarea la nivelul cel mai înalt şi că nu vom face nici un compromis, pentru a realiza performanţă, pentru a avea cele mai bune condiţii de pregătire şi de instruire.

Dragi studenţi,
     Îmi doresc să înţelegeţi, pe parcursul anului universitar care începe, care este rolul educaţiei, nu numai în formarea dumneavoastră, ci şi în consolidarea securităţii ţării. Vă felicit că aţi ales să vă instruiţi în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

          Vă doresc succes în anul universitar 2019-2020!

          Vă mulţumesc! Cer Senin! Dumnezeu să ne ajute!

          Vivat, Crescat, Floreat!